Lao động tự do người mừng, người lo về gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng

Tác động của dịch Covid-19 đã khiến nhiều doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động, thậm chí là phá sản, hàng triệu lao động tự do ở các thành phố lâm vào tình cảnh thất nghiệp, sống cầm cự qua ngày.

Nhiều người hy vọng khó khăn của họ sẽ vơi đi phần nào khi ngày 10/4 Chính phủ quyết định bổ sung thêm những người thuộc diện này vào nhóm được hỗ trợ gói an sinh xã hội.

Điểm đặc biệt của gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng dành cho 7 đối tượng, ngoài lao động bị nghỉ việc , mất việc, chấm dứt hợp đồng lao động; người sử dụng lao động khó khăn về tài chính; hộ kinh doanh cá thể có thu nhập dưới 100 triệu đồng/năm; người có công; đối tượng bảo trợ xã hội; hộ nghèo, cận nghèo…, thì nhóm lao động tự do, không có hợp đồng lao động cũng được hỗ trợ.

Về hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương

Quyết định của Thủ tướng yêu cầu người lao động được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:

– Thời gian tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương thời hạn của hợp đồng từ 1 tháng liên tục trở lên, tính từ ngày 1-4-2020 đến hết ngày 30-6-2020 và thời điểm tạm hoãn hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 1-4-2020 đến hết ngày 1-6-2020.

– Đang tham gia BHXH bắt buộc tính đến thời điểm ngay trước khi tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghĩ việc không hưởng lương.

– Làm việc tại các doanh nghiệp (DN) không có doanh thu hoặc không còn nguồn tài chính để trả lương (sau khi đã sử dụng các quỹ dự phòng tiền lương, nguồn lợi nhuận sau thuế và các nguồn tài chính hợp pháp khác của DN, số dư đến ngày 31-3-2020) do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Thanh Nga(TH)/ Sở hữu trí tuệ