Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương ông Phạm Minh Chính trao quyết định của Bộ Chính trị cho bà Nguyễn Thị Thu Hà.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương ông Phạm Minh Chính trao quyết định của Bộ Chính trị cho bà Nguyễn Thị Thu Hà.

Theo đó, bà Nguyễn Thị Thanh – ủy viên Trung ương Đảng, bí thư Tỉnh ủy, trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Ninh Bình – thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức vụ bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2015-2020. Bà Thanh được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức vụ phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương. 

Bộ Chính trị điều động, phân công và chỉ định bà Nguyễn Thị Thu Hà – ủy viên Trung ương Đảng, bí thư Đảng đoàn Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2022, đại biểu Quốc hội khóa XIV – thôi giữ chức bí thư Đảng đoàn Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2022, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2015-2020. 

Phát biểu giao nhiệm vụ cho tân Bí thư tỉnh Ninh Bình, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương ông Phạm Minh Chính chúc mừng và bày tỏ sự tin tưởng đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên cương vị mới, tiếp tục kế thừa, phát huy những thành tựu của tỉnh, phát huy năng lực, sớm nắm bắt nhiệm vụ công tác để lãnh đạo xây dựng tỉnh Ninh Bình phát triển xứng đáng với niềm tin của nhân dân, hoàn thành xuất sắc nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI và nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Phát biểu cảm ơn, bà Nguyễn Thị Thu Hà hứa quyết tâm nỗ lực, cùng với Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Bình phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.