Bộ Công Thương chưa đồng tình với tờ trình xuất khẩu khẩu trang của Bộ Y tế

Sau khi Thủ tướng cho phép xuất khẩu khẩu trang y tế, Bộ Y tế đang lấy ý kiến các bộ ngành về dự thảo Tờ trình gửi Chính phủ về việc xuất khẩu mặt hàng này trong giai đoạn phòng chống dịch Covid-19.

Bộ Y tế báo cáo Chính phủ xem xét sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 20 theo hướng “cho phép doanh nghiệp xuất khẩu khẩu trang y tế nếu đã bán hoặc hỗ trợ cơ sở y tế trong nước số lượng tối thiểu bằng 20% số lượng ghi trong tờ khai xuất khẩu”.

Bộ Công Thương chưa đồng tình với tờ trình xuất khẩu khẩu trang của Bộ Y tế - Ảnh 1.

Bộ Công Thương cho rằng quy định xuất khẩu khẩu trang y tế chưa thông thoáng – Ảnh: Hoài Dương

Theo dự thảo tờ trình, doanh nghiệp muốn xuất được khẩu trang y tế phải trình một trong các văn bản: Bản sao chứng thực văn bản công bố trúng thầu và hợp đồng giữa doanh nghiệp với cơ sở y tế; Bản chính văn bản thỏa thuận hỗ trợ khẩu trang y tế giữa doanh nghiệp với cơ sở y tế (trong đó phải ghi rõ số lượng khẩu trang và thời gian thực hiện cam kết không quá 3 tháng kể từ ngày ký văn bản thỏa thuận).

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng phương án nêu trên khiến doanh nghiệp khó tận dụng được thời cơ để xuất khẩu mặt hàng khẩu trang y tế.

Góp ý về dự thảo tờ trình của Bộ Y tế, Bộ Công Thương cho rằng quy định này trên thực tế có thể khó triển khai vì không phải doanh nghiệp nào cũng có thể ký hợp đồng bán khẩu trang cho cơ sở y tế, chưa kể trường hợp cơ sở y tế không có nhu cầu mua hoặc chỉ có thể mua được số lượng rất nhỏ. Bên cạnh đó, việc tiến hành đấu thầu hoặc thương lượng để đi đến hợp đồng cũng không thể hoàn tất trong thời gian ngắn.

“Do vậy, đề xuất này không đáp ứng được yêu cầu của Thủ tướng về việc tạo điều kiện cho doanh nghiệp xuất khẩu khẩu trang y tế. Trong trường hợp doanh nghiệp hỗ trợ (được hiểu là cung cấp miễn phí) khẩu trang cho cơ sở y tế trong nước mới được xuất khẩu, tỉ lệ hỗ trợ 20% là quá cao” – Bộ Công Thương nêu quan điểm.

Bộ Công Thương cũng cho biết quan điểm đồng tình việc duy trì chế độ cấp giấy phép nhưng đề nghị doanh nghiệp được cấp phép xuất khẩu không hạn chế. “Trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép phải có cam kết sẵn sàng cung cấp số lượng tối thiểu 10% năng lực sản xuất đã kê khai với Bộ Y tế cho nhu cầu sử dụng trong nước nếu được huy động. Những doanh nghiệp xuất trình được tài liệu chứng minh đã tham gia bán hoặc hỗ trợ khẩu trang cho Bộ Y tế, cơ sở tối thiểu 10% năng lực sản xuất sẽ được miễn yêu cầu cam kết nói trên” – Bộ Công Thương góp ý.

Bộ Công Thương còn kiến nghị giao Bộ trưởng Y tế quyết định việc bãi bỏ chế độ cấp giấy phép khi nhu cầu dự trữ đã được đáp ứng hoặc lập lại chế độ cấp giấy phép khi có nhu cầu.


Phương Nhung