Tòa án nhân dân tối cao đề nghị hệ thống Tòa án nhân dân ngừng nhận đơn, dừng mở các phiên tòa để phòng chống dịch.

Tòa án nhân dân tối cao vừa có Chỉ thị 02/2020/CT-CA ngày 10/3/2020 về phòng, chống dịch Covid-19 trong hệ thống Tòa án nhân dân.

Theo đó, từ nay đến hết tháng 3/2020, các tòa tạm dừng việc nhận đơn khởi kiện, đơn yêu cầu, tài liệu chứng cứ và tiếp công dân trực tiếp tại trụ sở tòa án. Tòa án thông báo hướng dẫn cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện quyền nghĩa vụ của mình thông qua các phương thức khác như gửi qua dịch vụ bưu chính gửi trực tiếp bằng hình thức điện tử qua cổng thông tin điện tử.

Tạm dừng việc cấp tống đạt hoặc thông báo văn bản tố tụng và các tài liệu chứng cứ cho cơ quan, tổ chức, cá nhân bằng phương thức trực tiếp mà được thực hiện bằng các hình thức khác như qua dịch vụ bưu chính, qua phương tiện điện tử, qua các phương thức khác theo quy định của pháp luật tố tụng.

Tạm dừng mở các phiên tòa, phiên họp giải quyết, tạm dừng việc triệu tập đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân đến tòa án đối với các vụ án của việc đang còn trong thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật tố tụng.

Trong thời gian tạm dừng xét xử, các Thẩm phán tập trung nghiên cứu hồ sơ để sau khi hết dịch sẽ bố trí lịch xét xử liên tục;

Trong trường hợp vụ án, vụ việc đã hết thời hạn giải quyết (kể cả thời gian gia hạn) và bắt buộc phải mở phiên tòa, phiên họp thì thực hiện theo quy định của pháp luật tố tụng cũng như phải thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch.

Khi bắt buộc phải mở phiên tòa, phiên họp thì chỉ triệu tập những người tham gia tố tụng tham dự phiên tòa, phiên họp. Tăng cường xét xử giải quyết vụ án vụ việc bằng phương thức trực tuyến khi có đủ điều kiện. Đồng thời, phải tăng cường xét xử, giải quyết các vụ án, vụ việc bằng phương thức trực tuyến khi đủ điều kiện.

Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao cũng yêu cầu các Tòa án phải theo dõi kiểm soát chặt chẽ người đến làm việc, giao dịch tại tòa án, hướng dẫn người đến làm việc thực hiện các biện pháp phòng dịch, bố trí phòng riêng để tiếp khách, hàng ngày phải tiến hành khử trùng phòng tiếp khách… 

Đồng thời, Tòa án nhân dân Tối cao yêu cầu các Tòa hoãn, dừng việc tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo hạn chế tối đa việc tụ tập đông người tăng cường tổ chức giao ban làm việc trực tuyến qua các phương tiện điện tử.

Đồng thời, tạm dừng tất cả các đoàn đi công tác, học tập nước ngoài, trừ trường hợp đặc biệt. Các công chức trong đơn vị thực hiện nghêm các biện pháp khai báo y tế, các biện pháp phòng dịch…