Xem thường tử thần - Ảnh 1.

Dù có cảnh báo, nhiều người vẫn xem thường “tử thần”

Nhưng vẫn có những người bất chấp nguy hiểm, dừng đậu xe, nghỉ ngơi tại đây (ảnh).