Cuộc thi ảnh "Thiêng liêng cờ Tổ quốc": Khoảnh khắc bình yênCuộc thi ảnh “Thiêng liêng cờ Tổ quốc” lần 2 có cơ cấu giải thưởng gồm: giải nhất 30 triệu đồng, giải nhì 20 triệu đồng… Các tác giả có thể gửi ảnh đơn hoặc ảnh bộ dự thi đến hết ngày 15-5-2023.