Nhóm Ngân hàng Thế giới (World Bank) vừa công bố gói hỗ trợ khẩn cấp lên tới 12 tỷ USD nhằm giúp các quốc gia đối phó với các tác động về y tế và kinh tế của dịch bệnh toàn cầu Covid-19, trong bối cảnh dịch bệnh này đang ngày càng trở nên khó lường và đã lan tới hơn nhiều quốc gia.

Thông qua gói hỗ trợ khẩn cấp với thủ tục rút gọn này, Wolrd Bank mong muốn hỗ trợ các nước đang phát triển cải thiện hệ thống y tế, bao gồm nâng cao khả năng tiếp cận với dịch vụ y tế để bảo vệ người dân trước dịch bệnh, tăng cường giám sát dịch bệnh, đẩy mạnh các biện pháp can thiệp y tế cộng đồng, phối hợp với khu vực tư nhân giảm bớt tác động đến nền kinh tế. Gói tài chính với nguồn lực tổng hợp từ IDA, IBRD và IFC sẽ được triển khai trên phạm vi toàn cầu nhằm hỗ trợ các chương trình thích ứng phù hợp với bối cảnh của từng quốc gia.

Gói hỗ trợ Covid-19 sẽ cung cấp nguồn lực ban đầu lên tới 12 tỷ USD, trong đó có 8 tỷ USD mới được bổ sung và thực hiện theo cơ chế thủ tục rút gọn.

Gói tài chính này sẽ bao gồm viện trợ không hoàn lại và vay lãi suất thấp từ IDA cho các quốc gia có thu nhập thấp và các khoản vay từ IBRD cho các quốc gia có thu nhập trung bình, áp dụng cho tất cả các công cụ tài chính của Ngân hàng thông qua quy trình rút gọn. Ngoài ra, IFC, đơn vị hoạt động trong khu vực tư nhân của Nhóm Ngân hàng Thế giới, sẽ hỗ trợ các khách hàng duy trì hoạt động kinh doanh và đảm bảo việc làm.

Mỗi quốc gia, tùy theo mức độ rủi ro và nguy cơ trước dịch bệnh Covid-19, sẽ cần mức độ hỗ trợ khác nhau. Ưu tiên của Nhóm Ngân hàng Thế giới là các quốc gia nghèo nhất và những quốc gia rủi ro cao nhưng năng lực đối phó còn thấp.

World Bank cho biết sẽ tiếp tục điều chỉnh phương thức tiếp cận và nguồn lực của mình nếu cần thiết.