Theo báo cáo của EVN, hiện trên toàn tuyến đường dây khối lượng còn lại chưa bàn giao mặt bằng rất lớn. Riêng tại Đà Nẵng hiện vẫn còn 36/72 vị trí móng chưa được bàn giao mặt bằng, hành lang tuyến chưa được lập và phê duyệt.

Bên cạnh vấn đề về giải phóng mặt bằng, thủ tục chuyển đổi đất rừng đang là vướng mắc trong việc thi công đường dây 500 kV mạch 3. Do vậy, khả năng đáp ứng tiến độ tháng 6/2020 như kế hoạch là cực kỳ khó khăn. Vì vậy, EVN đã hoàn chỉnh báo cáo Phó Thủ tướng Trịnh Định Dũng trong tháng 3/2020 cho phép điều chỉnh tiến độ hoàn thành dự án Đường dây 500 kV vào quý 4-2020.

Trước tình hình này, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho rằng do dự án đã bị chậm tiến độ so với kế hoạch ban đầu, việc phấn đấu hoàn thành công trình này trong năm 2020 cần sự cố gắng nỗ lực rất lớn của tất cả các bên liên quan.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng (áo trắng, ở giữa) kiểm tra thực địa tuyến 500kV mạch 3 đoạn qua Đà Nẵng

Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, các địa phương tích cực phối hợp hơn nữa trong việc tuyên truyền, vận động người dân trong việc thực hiện chính sách của Đảng, Nhà nước về giải phóng mặt bằng, đảm bảo an ninh trật tự để tạo điều kiện phục vụ thuận lợi cho việc thi công công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của quốc gia, không để dự án bị chậm tiến độ hơn nữa.

Phó Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia tiếp tục bám sát tiến độ và phối hợp tích cực với chính quyền địa phương, kịp thời báo cáo các khó khăn vướng mắc với Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương, Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phát triển điện lực.

Phó Thủ tướng lưu ý các bộ, ngành tích cực xử lý các khó khăn vướng mắc về cơ chế, chính sách, về pháp lý, thủ tục để đề xuất kịp thời Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo; đồng thời khẩn trương quyết định và chỉ đạo điều hành các vấn đề trong phạm vi thẩm quyền đúng thời hạn quy định.

Dự án đường dây 500 kV mạch 3 Vũng Áng – Quảng Trạch – Dốc Sỏi – Pleiku 2 có tổng mức đầu tư hơn 11.949 tỷ đồng; gồm: Các dự án đường dây 500 kV Quảng Trạch – Vũng Áng và sân phân phối 500 kV Trung tâm Điện lực Quảng Trạch; đường dây 500 kV Quảng Trạch – Dốc Sỏi và đường dây 500 kV Dốc Sỏi – Pleiku 2 được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giao cho Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) thay mặt EVNNPT quản lý dự án.

Đây là các công trình điện cấp bách trong Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia; tăng cường năng lực truyền tải của lưới điện 500 kV liên kết các miền của hệ thống điện quốc gia, góp phần quan trọng trong việc đảm bảo cung ứng điện cho miền Nam trong giai đoạn tới cũng như có ý nghĩa quan trọng trong việc vận hành kinh tế hệ thống điện quốc gia.

Quy mô tổng thể của 3 dự án bao gồm:  Xây dựng mới gần 742 km đường dây 500 kV mạch kép đi qua 9 tỉnh/ thành phố (Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế, TP Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum, Gia Lai); Xây dựng mới 08 ngăn lộ 500 kV tại sân phân phối Trung tâm Điện lực Quảng Trạch; Mở rộng một số ngăn lộ 500 kV tại các trạm biến áp 500 kV Vũng Áng, Dốc Sỏi, Pleiku 2; Xây dựng mới 03 trạm lặp quang và 03 nhà quản lý vận hành đội truyền tải điện.