Ngày 6/3, Bộ Y tế ban hành Quyết định 791/QĐ-BYT cho phép Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố Đà Nẵng thực hiện chẩn đoán bệnh Covid-19. Quyết định này được ban hành sau khi Đà Nẵng có văn bản đề nghị Bộ Y tế được chủ động trong việc xét nghiệm, đồng thời có báo cáo về năng lực, thiết bị gửi Viện Pasteur Nha Trang.

Thành phố Đà Nẵng đã rất chủ động trong việc ứng phó với dịch bệnh Covid-19.

Theo bác sĩ Tôn Thất Thạnh, Giám đốc CDC Đà Nẵng, cơ sở xét nghiệm của đơn vị có các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực đáp ứng được yêu cầu. Trong đó, phòng xét nghiệm được thẩm định công bố an toàn sinh học vào năm 2019. Riêng phòng xét nghiệm sinh học phân tử được bố trí độc lập có 3 khu vực riêng biệt, gồm: phòng pha dung dịch phản ứng, phòng tách chiết ARN, phòng đặt máy PCR.

Việc đảm nhận xét nghiệm Covid-19 sẽ giúp Đà Nẵng chủ động, kịp thời trong phòng, chống dịch. Trước đó, thành phố Đà Nẵng phải chuyển các mẫu bệnh phẩm vào Viện Pasteur Nha Trang để xét nghiệm nên mất nhiều thời gian.

Liên quan đến việc phòng chống dịch bệnh Covid-19, ngày 6/3, UBND thành phố Đà Nẵng cũng đã quyết định cho trẻ mầm non, học sinh từ lớp 1 đến lớp 11, học viên các cơ sở đào tạo ngoại ngữ, tin học, năng khiếu, dạy thêm, học thêm tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 15/3. Riêng học sinh  lớp 12 đi học bình thường.