Theo báo cáo, trong khoảng 1 tuần thực hiện khảo sát, có 209 doanh nghiệp sản xuất, 217 doanh nghiệp phi sản xuất của Nhật Bản tại TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Bà Rịa – Vũng Tàu… đã tham gia. Đối tượng tham gia khảo sát là các doanh nghiệp thuộc JCCH, hiện có 1.027 doanh nghiệp hội viên.

Sản xuất ở Công ty TOMOKU (Nhật Bản) tại Bình Dương. (Ảnh tư liệu: Trịnh Bình)

Phân tích cụ thể tại báo cáo cho thấy, hơn một nửa doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chế biến, chế tạo (53%) cho biết, dịch bệnh Covid-19 có ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng, tức khoảng 110 doanh nghiệp. Và 76% trong số doanh nghiệp trả lời “có bị ảnh hưởng” nguồn cung này đã chỉ ra rằng, họ bị chậm trễ hoặc gián đoạn cung ứng nguyên vật liệu, phụ kiện từ Trung Quốc.

Ảnh hưởng nguồn cung ứng thể hiện cụ thể ở việc gián đoạn đầu vào sản phẩm, nguyên liệu hoặc chậm trễ kéo dài 1 đến 2 tuần, giá nguyên vật liệu tăng cao,… Theo những doanh nghiệp này, dự kiến từ cuối tháng 2 đến giữa tháng 3, linh kiện tồn kho sẽ không đủ sản xuất. Do đó, khả năng cao từ sau thời gian này, nhiều doanh nghiệp sẽ bắt đầu bị ảnh hưởng.

Nhiều doanh nghiệp cho biết họ đang hoặc sẽ phải xem xét cân đối lại kho, tìm kiếm sản phẩm/vật liệu thay thế, thay đổi nhà cung cấp, chuyển đổi địa điểm sản xuất. Cùng với việc các nhà máy tại Trung Quốc chậm mở cửa hoạt động trở lại, hoạt động sản xuất của doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam còn bị ảnh hưởng do những hạn chế về lưu thông hàng hóa (logistics) và việc hạn chế nhập cảnh của các chuyên gia kỹ thuật người Trung Quốc.

Cũng theo báo cáo này, ảnh hưởng đến lưu thông hàng hóa thể hiện ở việc chi phí tăng cao, vận chuyển bằng đường bộ từ Trung Quốc bị ngưng trệ, thủ tục nhập khẩu hàng hóa tốn nhiều thời gian do phải kiểm dịch, dẫn đến phải thay đổi tuyến đường vận chuyển hoặc cung ứng sản phẩm thay thế.

Ông Hirai Shinji, Trưởng đại diện JETRO tại TP.HCM nhìn nhận, sự ảnh hưởng đối với chuỗi cung ứng thể hiện rõ trong ngành sản xuất chế tạo, song đối với ngành phi chế tạo, số doanh nghiệp được khảo sát cũng cho biết “có ảnh hưởng”, chiếm đến 28%.

Báo cáo cũng cho thấy, các doanh nghiệp Nhật Bản cũng dự báo sự ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trong năm nay do Covid-19.

Cụ thể, khoảng 22% doanh nghiệp Nhật Bản cho biết bị ảnh hưởng ít với doanh thu sẽ giảm 10% so với cùng kỳ năm trước; 7% doanh nghiệp dự báo sẽ bị ảnh hưởng nhiều với doanh thu sẽ giảm 20-40% so với cùng năm trước; và chỉ 1% doanh nghiệp dự kiến bị ảnh hưởng nặng nề với doanh thu giảm hơn 50% so với năm 2019…

Tuy nhiên, theo đại diện của JETRO, kết quả khảo sát này cho thấy doanh nghiệp Nhật Bản hoạt động ở Việt Nam ít bị ảnh hưởng hơn so với doanh nghiệp Nhật Bản ở Thái Lan.