Trạm thu phí các xe ô tô ra vào đón, trả khách tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất

Chỉ đạo này của Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể được đưa ra tại cuộc họp về việc thu phí đường dẫn vào các Cảng hàng không, sân bay của ACV và định hướng về Đề án xã hội hóa đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông các cảng hàng không, sân bay được tổ chức hồi giữa tháng 2/2020.

Theo người đứng đầu ngành GTVT, đường dẫn vào nhà ga cảng hàng không là hạng mục công trình giao thông phục vụ khai thác nhà ga của các cảng hàng không. Hình thức sử dụng đất để xây dựng đường dẫn đã được quy định tại điều 156 Luật Đất đai và các quy định của pháp luật liên quan.

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Thông báo số 590/TB – VPCP ngày 21/12/2017, Bộ GTVT thống nhất tại các cảng hàng không đã lắp đặt hệ thống kiểm soát thời gian xe ô tô ra vào cảng thì không thu tiền đối với xe ra vào khu vực đón trả khách trong thời gian dự kiến là 10 phút.

Bộ GTVT yêu cầu ACV phải lắp đặt hệ thống kiểm soát thời gian xe ô tô xong trước 31/3/2020 cho tất cả các cảng hàng không có thu tiền.

Liên quan đến vấn đề này, lãnh đạo ACV cho biết là đang tập trung đầu tư, xây dựng và hoàn thiện hệ thống kiểm soát xe ra, vào nhà ga các cảng hàng không do Tổng công ty quản lý, khai thác. Hiện tại 3 cảng cấp 1 là Nội Bài, Tân Sơn Nhất và Đà Nẵng, ACV đang gấp rút hoàn tất việc lắp đặt hệ thống; 18 cảng còn lại đã có 2 cảng hoàn thành công tác xây dựng, đang lắp đặt hệ thống; 16 cảng đã lập hồ sơ dự án đầu tư và nộp hồ sơ xin cấp phép thi công lên Cục Hàng không Việt Nam.

Trên cơ sở hệ thống kiểm soát xe ra vào các cảng hàng không và phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ về hình thức sử dụng đất để xây dựng đường dẫn vào nhà ga hành khách các cảng hàng không, ACV sẽ căn cứ vào quy định về thẩm quyền ban hành và niêm yết giá để xây dựng giá dịch vụ đường dẫn vào nhà ga và dịch vụ đậu lại tại các cảng hàng không sân bay trên cơ sở giá thành dịch vụ và đảm bảo hài hòa lợi ich của các bên.

Trước đó, tại công văn số 10478/BGTVT-KCHT ngày 4/11/2019, Bộ GTVT đã thống nhất với Bộ Tài chính việc dịch vụ sử dụng đường dẫn vào nhà ga cảng hàng không là dịch vụ phi hàng không tại cảng hàng không, sân bay, không nằm trong danh mục: dịch vụ do nhà nước định giá quy định tại Thông tư liên tịch số 103/2008/TTLT-BTC-BGTVT, Thông tư số 43/2011/TTLT-BTC-BGTVT (đối với giai đoạn từ năm 2012 đến ngày 01/10/2015- ngày Thông tư số 36/2015/TT-BGTVT có hiệu lực); (danh mục dịch vụ phi hàng không thiết yếu quy định tại Thông tư số 36/2015/TT-BGTVT (kể từ ngày 01/10/2015- ngày Thông tư số 36/2015/TT-BGTVT có hiệu lực đến hết năm 2017).

Như vậy, doanh nghiệp cảng hàng không được phép tổ chức thu tiền dịch vụ, quyết định mức thu và thực hiện niêm yết mức thu theo quy định tại Khoản 5 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam, đồng thời thực hiện nộp thuế, nghĩa vụ ngân sách theo quy định.

Theo 2 bộ, tại Kết luận số 2569/KL-TTCP ngày 12/10/2017 của Thanh tra Chính phủ kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản, cổ phần hóa, thoái vốn và tái cơ cấu ACV, Thanh tra Chính phủ không kiến nghị xử lý về kinh tế đối với ACV đã thu tiền sử dụng đường dẫn vào nhà ga hàng không đối với ô tô con đưa đón trả khách. Thực tế giai đoạn 2012-2017, số tiền thu được từ hoạt động này, ACV đã hạch toán kế toán, xuất hóa đơn, xác định doanh thu, chi phí, lợi nhuận, trích lập các quỹ của doanh nghiệp theo đúng hướng dẫn chế độ kế toán của Bộ Tài chính và đã nộp thuế, nghĩa vụ ngân sách theo đúng quy định.

Liên Bộ Tài chính – Bộ GTVT thống nhất báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án xử lý đối với số tiền ACV thực tế đã thu giai đoạn 2012 – 2017 như sau: trước mắt, không xử lý kinh tế đối với số tiền ACV đã thu được từ dịch vụ đường dẫn vào nhà ga hàng không đối với ô tô đưa, đón trả khách giai đoạn 2012-2017 do ACV đã thực hiện các nghĩa vụ ngân sách theo quy định; đồng thời, Kết luận số 2569/KL-TTCP ngày 12/10/2017 của Thanh tra Chính phủ cũng không kiến nghị xử lý kinh tế về số tiền này.