Vụ án đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý thêm nhiều hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng khác trong thời gian doanh nghiệp (DN) của Đường “Nhuệ” hoạt động như: cho vay nặng lãi, cưỡng đoạt tài sản của nhiều DN…

Có thể nói, việc một số DN được thành lập và hoạt động với vỏ bọc bên ngoài làm ăn chân chính nhưng bên trong là các hoạt động phi pháp không phải là chuyện mới. Điều làm dư luận băn khoăn và đặt dấu hỏi chính là những kẻ núp bóng DN vi phạm pháp luật nghiêm trọng suốt một thời gian dài, vì sao địa phương và các cơ quan chức năng liên quan không hay biết? Có hay không câu chuyện vì lợi ích cá nhân, lợi ích cục bộ địa phương mà một số người có trách nhiệm đã làm ngơ, bao che, thậm chí tiếp tay để DN núp bóng lộng hành?

Rồi đây, với những hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, công ty của Đường “Nhuệ” sẽ bị xử lý thích đáng, như giám đốc Công an tỉnh Thái Bình đã nói không có vùng cấm, không bao che. Nhưng ngoài việc xử lý Đường “Nhuệ” và đồng phạm, điều dư luận cũng rất quan tâm chính là những người bao che và tiếp tay cho các hành vi tội phạm diễn ra trong một thời gian dài, gây bức xúc, mất niềm tin trong nhân dân cũng phải nhận hình phạt thích đáng.