Sau khi báo đăng, Công ty Điện lực Tân Thuận đã trồng trụ điện mới sát lề và nhổ bỏ trụ điện đứng giữa đường (ảnh).