Cuộc thi ảnh Thiêng liêng cờ Tổ quốc: Người lính thời bình - Ảnh 1.

Vệ binh tại Tiểu đoàn Huấn luyện – Cơ động (Bộ đội Biên phòng Kiên Giang). Ảnh: TRƯƠNG MINH ĐIỀN

Cuộc thi ảnh Thiêng liêng cờ Tổ quốc: Người lính thời bình - Ảnh 2.

Vì nước quên thân. Ảnh: NGUYỄN MẠNH CƯỜNG

Cuộc thi ảnh Thiêng liêng cờ Tổ quốc: Người lính thời bình - Ảnh 3.

Tình quân dân. Ảnh: NGUYỄN HỮU THÔNG

Cuộc thi ảnh Thiêng liêng cờ Tổ quốc: Người lính thời bình - Ảnh 4.

Ca trực trên tàu CSB 9002. Ảnh: NGUYỄN TẤN PHÁT

Cuộc thi ảnh Thiêng liêng cờ Tổ quốc: Người lính thời bình - Ảnh 5.

Đường đến thao trường. Ảnh: TRƯƠNG MINH ĐIỀN

Cuộc thi ảnh Thiêng liêng cờ Tổ quốc: Người lính thời bình - Ảnh 6.

Tuần tra. Ảnh: NGUYỄN VĂN HẢI

Từ ngày 27-4 đến 5-5, Ban Tổ chức cuộc thi ảnh “Thiêng liêng cờ Tổ quốc” đã nhận được ảnh dự thi của các tác giả: Trần Ngọc Anh, Chim Oanh, Nguyễn Đức Toàn, Vũ Minh Hiển (Hà Nội), Trần Khắc Đạt, Trần Đạt (Hải Phòng), Nguyễn Tấn Phát (Quảng Ngãi), Vũ Đức Phương (Ninh Bình), Nguyễn Điện Ngọc, Phạm Toàn (Quảng Nam), Lương Ngọc Anh (Bắc Ninh), Nguyễn Hữu Thông, Nguyễn Xuân Thao (Thừa Thiên – Huế), Thiên Thảo, Trương Văn Tuấn (Hưng Yên), Nguyễn Mạnh Cường, Trương Hoàng Kiệt, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Ngọc Hải, Phạm Nhựt Thưởng (TP HCM), Nguyễn Văn Hải (Quảng Bình), Ngô Đức Quang (Hòa Bình),…

* Thể lệ cuộc thi mời bạn đọc xem thêm tại đây.