Huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La có hơn 8.000 ha cây ăn quả các loại. Từ đầu tháng 4 đến nay, trên địa bàn xảy ra 2 trận gió lốc và mưa đá làm hơn 600 héc ta gồm xoài, mận, chanh leo và nhãn đã bị ảnh hưởng, sản lượng quả giảm từ 30-50%.

Riêng diện tích xoài bị ảnh hưởng nhiều nhất với khoảng 350 ha, số lượng quả rụng lên tới 550 tấn. Hoa quả sắp đến vụ thu hoạch bị hư hỏng đã ảnh hưởng lớn đến thu nhập, đời sống của người dân.

Huyện Yên Châu đã tiến hành rà soát, tổng hợp số liệu thiệt hại, đồng thời hướng dẫn người dân tiếp tiếp tục quản lý, chăm sóc vùng nguyên liệu, đặc biệt là xoài để đảm bảo số lượng, chất lượng sản phẩm phục vụ xuất khẩu.

Thanh Nga(TH)/ Sở hữu trí tuệ