Việc giá xăng dầu trong nước giảm mạnh là bởi giá xăng trong nước đã liên thông và được điều chỉnh theo giá dầu thế giới. Với ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp tại các nước trên thế giới kéo theo giá xăng dầu thế giới giảm mạnh, thì giá xăng dầu trong nước cũng không tránh khỏi tác động.

Giá dầu thế giới lao dốc mạnh trước tác động của dịch bệnh và bất đồng của khối OPEC +

Cụ thể, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 15/3/2020 ở mức 48,692 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 13,53 USD/thùng); 50,350 USD/thùng xăng RON95 (giảm 13,84 USD/thùng); 52,235 USD/thùng dầu diesel 0.05S (giảm 11,52 USD/thùng); 50,400 USD/thùng dầu hỏa (giảm 12,09 USD/thùng); 232,596 USD/tấn dầu mazut 180CST 3.5S (giảm 69,86 USD/tấn).
Thực hiện các quy định, hướng dẫn, chỉ đạo điều hành của Quốc hội và Chính phủ, Liên Bộ Công Thương – Tài chính quyết định thực hiện trích lập Quỹ Bình ổn (BOG) đối với xăng E5RON92 ở mức 200 đồng/lít; xăng RON95, dầu hỏa và dầu diesel ở mức 800 đồng/lít; dầu mazut trích lập ở mức 100 đồng/kg. Không chi sử dụng Quỹ BOG đối với các loại xăng dầu.

Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường từ 15g ngày hôm nay với xăng E5RON92 sẽ không cao hơn 16.056 đồng/lít; xăng RON95-III không cao hơn 16.812 đồng/lít; dầu diesel 0.05S không cao hơn 13.035 đồng/lít; dầu hỏa không cao hơn 11.846 đồng/lít và dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 10.501 đồng/kg.