VIDEO: Măng cụt xanh “cháy hàng”, chủ vựa liên tục thuê nhân công gọt vỏ

VIDEO: Măng cụt xanh “cháy hàng”, chủ vựa liên tục thuê nhân công gọt vỏ


Thực hiện: HUẾ XUÂN – NGỌC LÝ