.

Ông Nguyễn Đức Ninh sinh năm 1976. Trước khi được bổ nhiệm làm Giám đốc Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia, ông Nguyễn Đức Ninh đã có hơn 20 năm công tác tại đơn vị này và đã kinh qua các vị trí: Kỹ sư, Phó trưởng phòng, Trưởng phòng Phương thức; Phó giám đốc Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia.

Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia được thành lập theo Quyết định số 180 NL/TCCB-LĐ ngày 11/04/1994 của Bộ Năng Lượng (nay là Bộ Công Thương); là doanh nghiệp Nhà nước, trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). 

Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia có các đơn vị thành viên là các Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Bắc, miền Trung và miền Nam.

Mục tiêu được đặt ra cho Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia hiện nay là chuyển đổi trở thành Công ty TNHH một thành viên, nhằm từng bước nâng cao tính độc lập của đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện Việt Nam.

Cũng dịp này, EVN tiến hành công bố và trao quyết định bổ nhiệm ông Cao Quang Quỳnh, Trưởng ban Tổng hợp thuộc Hội đồng thành viên và ông Nguyễn Đức Cường, Giám đốc Trung tâm điều độ Hệ thống điện quốc gia giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên EVN.