Tuy nhiên, mỗi hộ chỉ được nhận 200/lít nước trong một ngày, và phải cầm theo giấy thanh toán tiền nước các kỳ trước.

Ông Diệp Thành Chương năm nay 60 tuổi đến nhận nước miễn phí cho biết, nước ngọt ở nhà đã hết lâu ngày, bây giờ được phát miễn phí là rất quý.

Hầu hết người dân trên địa bàn tỉnh Bến Tre đều bị ảnh hưởng bởi hạn, mặn. Nguồn nước sinh hoạt tại các nhà máy nước cấp cho các đô thị trên địa bàn tỉnh và hệ thống nhà máy của Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bến Tre đã nhiễm mặn trên 2‰.

Theo thống kê, tỉnh Bến Tre hiện có khoảng 57.000 hộ, với 205.000 người dân sống xa nội đồng, bãi ngang, vùng ven biển, khu vực cù lao sẽ thiếu nước sinh hoạt hợp vệ sinh do hết nguồn dự trữ.

Người dân xếp hàng nhận nước ngọt miễn phí trong ngày 8/3.
Ngay tại Trung tâm của huyện mà thiếu nước ngọt, thì các ấp xa hơn còn nghiêm trọng hơn.

3

Mọi người chia sẻ nhau từng giọt nước quý giá

4

Ông Diệp Thành Chương năm nay 60 tuổi đến nhận nước miễn phí cho biết, nước ngọt ở nhà đã hết lâu ngày, bây giờ được phát miễn phí là rất quý.

5

1

Lịch phát nước được chia làm 3 ca: sáng-chiều-tối để người dân tiện thu sếp.

6

9

1
Người dân mang hẳn xe chở bồn để nhận cho cả hàng xóm.