Trong tháng 02 và những ngày đầu tháng 03/2020, EVNNPC đã đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu điện cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn 27 tỉnh, thành phố miền Bắc.

Đặc biệt, với ảnh hưởng của mưa đá, giông lốc  tại các Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Tuyên Quang, Hòa Bình, Cao Bằng… làm gián đoạn việc cung cấp điện, EVNNPC đã nhanh chóng huy động các nguồn lực cần thiết xuyên đêm, khẩn trương tổ chức khắc phục sự cố, cấp lại điện cho nhân dân trong thời gian sớm nhất.

Tổn thất điện năng tháng 02/2020 là 4,67%, giảm 0,38% so với cùng kỳ 2019; chỉ số độ tin cậy cung cấp điện, SAIDI là 239,58 phút. 

Cũng trong tháng này, tất cả 14 chỉ tiêu dịch vụ khách hàng đều đạt theo quy định. Tổng công ty đã tiếp nhận và giải quyết cấp điện mới cho 123 khách hàng trung áp với thời gian bình quân là 5,15/7 ngày, giảm 1,85 ngày so với quy định.

Tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt toàn EVNNPC đạt 45,14%, doanh thu tiền điện thanh toán qua phương thức không dùng tiền mặt đặt 81,49%, trong đó: tỷ lệ khách hàng thanh toán qua Ngân hàng đạt 14,16%, tỷ lệ tiền thanh toán chiếm 62,19%;  tỷ lệ thanh toán qua ví điện tử của tổ chức trung gian đạt 30,98%, tỷ lệ tiền thanh toán chiếm 19,3%.

Trong tháng 3/2020, EVNNPC tiếp tục các Chương trình tuyên truyền tiết kiệm điện, DR và Chương trình “Đánh giá tiềm năng quản lý nhu cầu điện của các khách hàng sử dụng điện từ 1 triệu kWh/năm trở lên theo đặc thù ngành nghề toàn EVNNPC”.