Tàu Wan Hai 805 có sức chở 11.923 TEU, trọng tải 132.000 DWT, chiều dài 330m cập cảng HICT hồi đấu tháng 5/2019.. Ảnh: Thanh Tân.
Tàu Wan Hai 805 có sức chở 11.923 TEU, trọng tải 132.000 DWT, chiều dài 330m cập cảng HICT hồi đấu tháng 5/2019. Ảnh: Thanh Tân.

Đây là chỉ đạo mới nhất của Bộ GTVT liên quan đến đề xuất Công ty TNHH Cảng container Quốc tế Tân Cảng Hải Phòng (HICT) về việc cho phép chính thức tiếp nhận tàu container trọng tải đến 132.900 DWT vào, rời cảng HICT

Theo Bộ GTVT, nhằm tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi, ổn định cho các hãng tàu giữ nguyên tuyến hàng hải đang khai thác từ HICT đi thẳng tới bờ tây nước Mỹ; thực tế sau hơn một năm triển khai thử nghiệm tiếp nhận tàu container có trọng tải từ 100.000 DWT đến 132.900 DWT giảm tải vào, rời cảng HICT (tính từ ngày 11/4/2019) đã có 94/95 lượt tàu vào, rời cảng an toàn, trong đó có 1 lượt xảy ra sự cố va chạm với cầu bờ QC15 (nguyên nhân là do thuyền trưởng và hoa tiêu thiếu kinh nghiệm, đánh giá chưa đầy đủ tác động của các yếu tố khí tượng thủy văn).

Do vậy, để đảm bảo tuyệt đối an toàn trong quá trình đón tàu container vào, rời HICT, Bộ GTVT yêu cầu tiếp tục tổ chức thử nghiệm đón tàu container trọng tải  đến 132.900 DWT giảm tải vào, rời HICT đến ngày 30/4/2021.

Bộ GTVT giao Cục Hàng hải Việt Nam chỉ đạo Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm các nội dung tại Quyết định số 1541/QĐ-CHHVN ngày 2/10/2019 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc phê duyệt Phương án đảm bảo an toàn cho tàu container có trọng tải trên 100.000 DWT đến 132.900 DWT giảm tải vào, rời cảng an toàn và chỉ cấp phép cho tàu đến 132.900 DWT vào, rời cảng HICT khi bảo đảm tuyệt đối an toàn, an ninh hàng hải và bảo vệ môi trường; kiểm soát chặt chẽ việc bố trí hoa tiêu dẫn tàu, số lượng tàu lai và các điều kiện khác theo Phương án đã được phê duyệt.