Theo đó, Tổng cục Hải quan thiết lập Hệ thống VNACCS/VCIS để các doanh nghiệp thực hiện việc đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu các lô hàng nếp, bao gồm thóc nếp, gạo nếp, tấm nếp, từ 0 giờ ngày 23/4.

Cũng để hỗ trợ hệ thống phân biệt, theo dõi lượng hàng xuất khẩu đối với các mặt hàng gạo khác, Tổng cục Hải quan đề nghị các doanh nghiệp lưu ý khi hải quan.

Cụ thể, trường hợp xuất khẩu gạo nếp, người khai hải quan khai rõ mã số hàng hóa là 1006.30.30 tại ô mã số hàng hóa trên tờ khai hải quan. Tại ô mô tả hàng hóa trên tờ khai, người khai hải quan khai rõ tên hàng là gạo nếp.

Trường hợp xuất khẩu thóc nếp và tấm nếp, người khai hải quan khai mã số hàng hóa 1006.30.30 tại ô mã số hàng hóa trên tờ khai hải quan. Tại ô mô tả hàng hóa trên tờ khai hải quan, người khai hải quan khai rõ tên hàng hóa tương ứng là thóc nếp – mã số hàng hóa là 1006.10, và tấm nếp – mã số hàng hóa là 1006.40.

Tổng cục Hải quan cho biết số lượng thóc nếp, gạo nếp, tấm nếp xuất khẩu không tính trong hạn ngạch gạo xuất khẩu.

Cơ quan này cũng lưu ý khi nhận được văn bản này thì Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thông báo đến các doanh nghiệp xuất khẩu gạo trên địa bàn để thực hiện. 

Việc triển khai đăng ký tờ khai xuất khẩu nếp được thực hiện chỉ đạo của Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Công văn số 2824/BCT-XNK ngày 22/4 của Bộ Công Thương về hướng dẫn xuất khẩu gạo nếp (bao gồm thóc nếp, gạo nếp, tấm nếp) trong tháng 4/2020 được thực hiện theo nhu cầu thị trường, không chịu sự điều chỉnh của cơ chế điều hành xuất khẩu gạo tại Văn bản số 2827/VPCP-KTTH ngày 10/4.