Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng vừa có quyết định tặng Cờ thi đua cấp Bộ cho Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Đà Nẵng nhờ có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2019. Ngoài ra, Bộ trưởng cũng đã tặng bằng khen cho 7 tập thể và cá nhân của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Đà Nẵng.

Trong năm 2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Đà Nẵng đã đạt được nhiều thành tích trong công tác, góp phần quan trọng vào những kết quả chung của thành phố Đà Nẵng. Phong trào thi đua yêu nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng được tổ chức thường xuyên, tạo không khí thi đua sôi nổi, góp phần khích lệ động viên các tập thể, cá nhân trong công tác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Thực hiện tốt công tác tham mưu hoạch định về chiến lược phát triển kinh tế – xã hội, thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế có hiệu quả và mang tính khả thi cao.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Đà Nẵng (giữa) trao kinh phí 30 triệu đồng đóng góp vào chương trình hỗ trợ người nghèo do Hội Phụ nữ thành phố tổ chức.
Ông Trần Phước Sơn (giữa) – Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư, Phó ban Thường trực Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ thành phố Đà Nẵng trao 30 triệu đồng hỗ trợ Chương trình hỗ trợ người nghèo của Hội Phũ nữ thành phố.

Trong năm 2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Đà Nẵng được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho Tập thể Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có thành tích trong công tác tham mưu, chỉ đạo và triển khai thực hiện Nghị quyết 13/NQ-TU ngày 18/3/2012 về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Nhận Cờ Thi đua cấp bộ và bằng khen của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho tập thể Sở và 2 cá nhân của Sở Kế hoạch và Đầu tư có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua ngành Kế hoạch và Đầu tư và thống kê chung sức xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2011 – 2020 …

Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Đà Nẵng cũng hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm như Nhiệm vụ quy hoạch thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đã được Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký Ban hành Quyết định số 1903/QĐ-TTg về việc Phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 vào cuối năm 2019.

Về xúc tiến, kêu gọi đầu tư Sở đã tổ chức, phối hợp với các đơn vị đã thu hút hơn 8.829 tỷ đồng, với 9 dự án đầu tư đạt hơn 145% Kế hoạch đặt ra trong năm 2019. Sở cũng đã hoàn thành trình Đề án Một cửa liên thông về đầu tư đối với các dự án nằm ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao, qua đó UBND thành phố đã phê duyệt Đề án “Quản lý liên thông về thủ tục đầu tư đối với các dự án đầu tư ngoài Khu công nghiệp, Khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố Đà Nẵng” tạo thuận lợi nhà đầu tư …