Trước đó, vào ngày 17/2/2020, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã chủ trì cuộc họp liên quan đến Dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam áp dụng từ ngày 1/7/2019.

Theo đề xuất của Bộ Công thương, có 2 phương án về đối tượng nhà đầu tư được áp dụng giá điện mới.

Trong phương án thứ nhất sẽ có 7 dự án với tổng công suất khoảng 320 MW đã ký PPA và đáp ứng điều kiện cơ sở về dự án và đã/đang triển khai thi công xây dựng trước ngày 23/11/2019 (ngày ban hành Thông báo 402/TB-VPCP).

Với phương án thứ hai, có tới 36 dự án có chủ trương đầu tư với tổng công suất 2.988,9 MW thuộc diện đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư trước ngày 23/11/2019 và có ngày vận hành thương mại từ 1/7/2019 đến hết ngày 31/12/2020.

Bộ Công thương cũng nghiêng về phương án 2.

Theo Thông báo số 57/TB-VPCP, các bộ, ngành tham gia cuộc họp có ý kiến đồng thuận với phương án 2 của Bộ Công thương đưa ra.

Tuy nhiên, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng yêu cầu Bộ Công thương lại về tiếp tục làm rõ các vấn đề ưu điểm và hạn chế của phương án này để trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 27/2/2020.

Như vậy, vẫn chưa biết bao giờ có giá mua điện mặt trời mới áp dụng cho các dự án điện được công nhận vận hành thương mại từ ngày 1/7/2019, tức là quay trở lại áp dụng cho các giao dịch đã được thực hiện từ cách đây 8 tháng.

Thực tế không rõ ràng về giá điện mặt trời sau ngày 1/7/2019 tới nay cũng khiến nhiều nhà đầu tư điện mặt trời nản lòng.