.
Phó thủ tướng Trần Hồng Hà.

Nghị quyết có hiệu lực ngay từ khi Quốc hội thông qua. Liền sau đó, Quốc hội sẽ tiến hành các quy trình phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng mới theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ.

Ông Trần Hồng Hà giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường từ tháng 1/2016. Sau khi được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Phó thủ tướng Chính phủ tại kỳ họp bất thường thứ hai vào tháng 1/2023, ông Trần Hồng Hà vẫn đang kiêm nhiệm chức vụ Bộ trưởng cho tới nay.

Ông Trần Hồng Hà sinh năm 1963, quê quán Hà Tĩnh; trình độ tiến sĩ tổ chức, khai thác khoáng sản.

Trải qua nhiều vị trí công tác ở ngành tài nguyên và môi trường, tháng 1/2016, sau khi được bầu vào Trung ương Đảng khóa XII, ông Hà được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Tại Đại hội XIII (tháng 1/2021), ông Hà tiếp tục được bầu vào Trung ương Đảng khóa XIII, giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tháng 1/2023, ông Trần Hồng Hà cùng ông Trần Lưu Quang (khi đó là Bí thư Thành ủy Hải Phòng) được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Phó thủ tướng Chính phủ.