.
Phó trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Tuấn Anh trả lời tại cuộc họp báo.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Nguyễn Phú Cường sẽ được miễn nhiệm và nhân sự mới Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường sẽ được phê chuẩn bổ nhiệm.

Tại cuộc họp báo về dự kiến chương trình Kỳ họp thứ họp thứ năm, Quốc hội khoá XV, sáng 19/5, Phó trưởng ban Công tác đại biểu (thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội)  Nguyễn Tuấn Anh cho biết, Quốc hội sẽ xem xét một số nội dung nhân sự và nội dung này sẽ được trình Quốc hội thông qua tại phiên họp trù bị.

Cụ thể hơn, ông Tuấn Anh thông tin, Quốc hội sẽ xem xét, thảo luận và cho ý kiến, biểu quyết đề nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc miễn nhiệm, cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu đối với nhân sự do Quốc hội bầu.

Dự kiến Quốc hội sẽ thực hiện quy trình bầu bổ sung ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách.

Đối với Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, ngân sách Nguyễn Phú Cường, ngày 15/5, Ban chấp hành Trung ương đã biểu quyết cho thôi tham gia Ban chấp hành Trung ương khóa XIII. Ngày 16/5, ông Nguyễn Phú Cường có đơn gửi xin thôi làm nhiệm vụ Đại biểu Quốc hội và xin thôi các chức vụ do Quốc hội bầu.

Như vậy, theo trình tự, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình ra kỳ họp xem xét quyết định các nội dung liên quan, ông Tuấn Anh thông tin.

Nói thêm về công tác nhân sự, về lý do Trung ương cho thôi và Quốc hội tiến hành các quy trình miễn nhiệm đối với ông Nguyễn Phú Cường, Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, lý do chỉ được công bố khi Quốc hội xem xét miễn nhiệm. “Lý do không thể nói gì thêm vì đó là nguyên tắc”, ông Cường nói.

Tại kỳ họp này, Quốc hội cũng xem xét đề nghị phê chuẩn miễn nhiệm và phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định.

Hiện tại, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đang kiêm nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Theo chương trình dự kiến, Quốc hội sẽ tiến hành công tác nhân sự ngay từ ngày đầu tiên của Kỳ họp thứ năm (ngày 22/5).