[Infographic] Chi tiết room tín dụng của các ngân hàng trong năm 2023(NLĐO) – Ngân hàng Nhà nước đã cấp hạn mức (room) tín dụng đợt 1 cho nhiều ngân hàng thương mại trong năm 2023, trong đó mức cao nhất tính đến thời điểm này thuộc về MSB với 13,5%.