Đợt xâm nhập mặn này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến các vùng canh tác cây ăn trái và nước sinh hoạt của người dân các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. 

Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn vừa có công văn gửi các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long về việc đề phòng ảnh hưởng của xâm nhập mặn lên cao trong tháng 3-2020.

Theo Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, từ đầu mùa khô năm 2019-2020 đến nay, đợt xâm nhập mặn đạt mức cao xảy ra từ ngày 8 đến 14-2 (đạt đỉnh ngày 12-2) với ranh mặn 4g/l ở các cửa sông Cửu Long từ 55-74km.

Dự báo của các cơ quan nghiên cứu khoa học thuộc Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, từ ngày 29-2 đến 6-3, xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Lon giảm theo kỳ triều xuống, nước ngọt có khả năng xuất hiện ở các cửa sông Cửu Long cách biển từ 45-55km trở lên tại thời điểm triều thấp (chân triều).

Từ ngày 7 đến 15-3, xâm nhập mặn tăng cao theo kỳ triều cường. Khả năng ở mức cao nhất từ đầu mùa khô, phạm vi ảnh hưởng của ranh mặn 4g/l, Nghiêm trọng nhất là trên Sông Vàm Cỏ khi phạm vi ảnh hưởng sâu nhất tới 100-110km, sâu hơn trung bình nhiều năm lớn nhất từ 25-32 km, sâu hơn cùng kỳ năm 2016 từ 3-5 km. Sông Cổ Chiên, sông Hậu (Cửa Định An, Trần Đề) khoảng 70km; sông Cái Lớn 62-65km.

Cuối tháng 3-2020, xâm nhập mặn có thể vẫn ở mức cao nhưng thấp hơn so với đợt xâm nhập mặn giữa tháng. Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn nhận định,  đợt xâm nhập mặn này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến các vùng canh tác cây ăn trái và nước sinh hoạt của người dân. Dự báo có 80.000ha cây ăn trái bị ảnh hưởng do hạn mặn trong mùa khô năm 2019-2020.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp cho rằng đây là vấn đề lớn, cần phải đặc biệt quan tâm vì thiệt hại về cây ăn quả sẽ mất cả chục năm để khôi phục.

Để giảm thiểu thiệt hại do xâm nhập mặn gây ra, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục tăng cường tổ chức thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai các giải pháp cấp bách phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn. 

Các tỉnh tổ chức giám sát chặt chẽ độ mặn tại các cửa lấy nước, vận hành đóng các cửa cống và công trình thủy lợi khi độ mặn vượt mức cho phép, đảm bảo mặn không xâm nhập sâu vào nội đồng. Các địa phương tranh thủ tích trữ nước ngọt trong thời gian mặn xuống thấp để cấp nước cho sản xuất nông nghiệp và dân sinh trong thời gian xâm nhập mặn lên cao; đồng thời chưa tổ chức xuống giống lúa vụ Hè Thu ở những vùng có khả năng ảnh hưởng của xâm nhập mặn. 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thông cũng cho biết, từ nay cho đến ngày 6/3, xâm nhập mặn giảm theo kỳ triều xuống, nước ngọt có khả năng xuất hiện ở các cửa sông Cửu Long cách biển từ 45 – 55 km trở lên tại thời điểm triều thấp (chân triều).