Eximbank phân công người phụ trách quản trị

Eximbank phân công người phụ trách quản trị - Ảnh 1.

Eximbank cho biết pháp luật quy định công ty đã niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán phải bổ nhiệm ít nhất 1 người làm các nhiệm vụ của người phụ trách quản trị công ty. Người này có vai trò như một cán bộ hỗ trợ cho các công việc của HĐQT và đại hội cổ đông. Vì thế, Eximbank có thể bổ nhiệm bất cứ cán bộ nào giữ chức danh người phụ trách quản trị, miễn là người đó có hiểu biết về pháp luật, không được đồng thời làm việc cho công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của ngân hàng như pháp luật đã quy định.

Theo Eximbank, từ nhiều năm trước, ngân hàng đã niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán nhưng chưa bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty. Vì vậy, để tuân thủ quy định của pháp luật, HĐQT Eximbank đã ban hành nghị quyết phân công ông Trần Tấn Lộc – Phó Tổng Giám đốc Eximbank – người đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật làm người phụ trách quản trị ngân hàng .

Như thế, theo quy định, ông Trần Tấn Lộc có nhiệm vụ tư vấn cho HĐQT Eximbank trong việc tổ chức họp đại hội đồng cổ đông và các công việc liên quan giữa ngân hàng với cổ đông; giám sát và báo cáo HĐQT về hoạt động công bố thông tin của ngân hàng; chuẩn bị các cuộc họp HĐQT, Ban kiểm soát và đại hội đồng cổ đông; tham dự các cuộc họp; cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp HĐQT và các thông tin khác cho thành viên HĐQT và Kiểm soát viên; tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của HĐQT…

Liên quan đến hoạt động của Eximbank, vào đầu tháng 3-2020, ngân hàng này chấp hành ý kiến chỉ đạo của UBND TP HCM đề nghị không tổ chức đại hội cổ đông bất thường do dịch bệnh Covid -19. Từ đó, Eximbank đã hoãn đại hội cổ đông bất thường và dời việc tổ chức đại hội sang thời điểm thích hợp.


Tin – ảnh: Thy Thơ