Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, UBND thành phố Đà Nẵng có tờ trình HĐND thành phố về việc quy định chế độ hỗ trợ trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Trong đó, dự kiến mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ phòng chống dịch là 51,8 tỷ đồng do đề xuất của Sở Y tế ngày 13/2. Tuy nhiên, căn cứ tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, đơn vị dự kiến tổng kinh phí thực hiện mua sắm trang thiết bị y tế là hơn 201 tỷ đồng (tăng 149,2 tỷ đồng so với đề xuất ban đầu).

Đà Nẵng đang tập trung mọi nguồn lực để ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19

UBND thành phố Đà Nẵng cũng đồng thời đề nghị HĐND thành phố quyết định sử dụng nguồn dự phòng ngân sách thành phố chuyển sang là 511,9 tỷ đồng để dự phòng chống dịch, kể cả mua sắm thiết bị y tế do thực tế diễn biến dịch và các đề nghị của các sở, ngành, địa phương có liên quan.

UBND thành phố Đà Nẵng cũng đề xuất chính sách hỗ trợ tiền ăn, chế độ phụ cấp, hỗ trợ đối với lực lượng phục vụ công tác đảm bảo y tế,… trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Nguồn kinh phí sử dụng từ nguồn dự phòng ngân sách thành phố chuyển sang.

Sau khi nghe nội dung tờ trình của UBND thành phố Đà Nẵng, các đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng đã biểu quyết nhất trí tán thành thông qua gói kinh phí tăng thêm là 149,2 tỷ đồng và nguồn dự phòng ngân sách thành phố năm 2019 chuyển sang là 511,9 tỷ đồng.