Chính phủ bỏ quy định cấp phép xuất khẩu khẩu trang y tế

Ngày 29-4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị Quyết về việc xuất khẩu khẩu trang y tế trong giai đoạn phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, Chính phủ bỏ quy định áp dụng chế độ cấp giấy phép xuất khẩu đối với mặt hàng khẩu trang y tế theo quy định tại Nghị quyết số 20 ngày 28-2-2020 của Chính phủ.

Căn cứ diễn biến của dịch bệnh và nhu cầu sử dụng khẩu trang y tế trong nước, Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định các biện pháp quản lý phù hợp để bảo đảm cung ứng đủ cho nhu cầu phòng chống dịch bệnh trong nước theo quy định.

Chính phủ bỏ quy định cấp phép xuất khẩu khẩu trang y tế - Ảnh 1.

Chính thức bỏ quy định cấp phép xuất khẩu khẩu trang y tế

Chính phủ giao Bộ Y tế, Bộ Công Thương công khai danh sách, năng lực sản xuất của các doanh nghiệp sản xuất khẩu trang, giao Bộ Tài chính công khai danh sách doanh nghiệp, số lượng khẩu trang y tế xuất khẩu.

“Giao Bộ Công Thương tăng cường kiểm tra, ngăn chặn và xử lý nghiêm các cơ sở có hiện tượng tăng giá bán nguyên liệu bất hợp lý, đầu cơ, tích trữ khẩu trang và sản xuất khẩu trang y tế không phù hợp tiêu chuẩn”- Nghị quyết nêu rõ.

Trong Nghị quyết, Chính phủ cũng yêu cầu UBND các tỉnh, TP chỉ đạo Sở Y tế và các đơn vị có liên quan có trách nhiệm kiểm tra các cơ sở sản xuất khẩu trang y tế tại địa phương để đảm bảo chất lượng khẩu trang y tế theo quy định.

Ngoài ra, các doanh nghiệp khi xuất khẩu chịu trách nhiệm về chất lượng khẩu trang y tế và cam kết cho các cơ sở y tế khi có yêu cầu.

Trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 20/NQ-CP về việc áp dụng chế độ cấp giấy phép xuất khẩu đối với mặt hàng khẩu trang y tế trong giai đoạn phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, Nghị quyết yêu cầu Bộ Y tế áp dụng chế độ cấp giấy phép xuất khẩu đối với mặt hàng khẩu trang y tế trong giai đoạn phòng, chống dịch CovidD-19 và chỉ cho phép xuất khẩu với mục đích viện trợ, hỗ trợ quốc tế do Chính phủ Việt Nam thực hiện (tối đa 25% sản lượng cho xuất khẩu, 75% sản lượng dành cho công tác phòng, chống dịch bệnh trong nước).


Minh Chiến