Theo Phó chủ tịch Nguyễn Tự Công Hoàng, đây là cuộc họp kiểm tra đầu năm 2023, nhưng cũng là mốc chuyển giai đoạn sang thực hiện bồi thường GPMB khối lượng còn lại. Các địa phương phải hết sức quan tâm việc huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc thực hiện công tác tuyên truyền vận động bồi thường GPMB; đồng thời khẩn trương triển khai các bước cần thiết đối với các phần việc còn lại.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng (thứ 4 bên phải) kiểm tra hướng tuyến tại huyện Tây Sơn
Phó Chủ tịch Nguyễn Tự Công Hoàng (thứ 4 bên phải) cùng với lãnh đạo Bộ GTVT kiểm tra hướng tuyến tại huyện Tây Sơn.

Báo cáo với UBND tỉnh Bình Định, Sở Giao thông – Vận tải (GTVT) tỉnh này cho hay, hiện 8/8 địa phương có dự án thành phần cao tốc Bắc – Nam đi qua đã phê duyệt phương án bồi thường, GPMB 301 đợt, với số tiền hơn 1.827 tỷ đồng; diện tích hơn 793 ha, đạt 83,9% mặt bằng tuyến chính.

So với lĩnh vực này, tổng số kinh phí từ chủ đầu tư đã cấp hơn 4.730 tỷ đồng, đạt 60,6% so với nhu cầu và đạt 95,5% so với kinh phí được Bộ GTVT phê duyệt.

Cùng với đó, đại diện các địa phương cũng đề nghị chủ đầu tư (Ban quản lý Dự án 2 và Ban quản lý Dự án 85) khẩn trương trong thời gian tối đa 2 ngày phải thỏa thuận với các địa phương về phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB đáp ứng tiến độ. Sớm công khai hướng tuyến, sơ đồ tuyến tại các địa phương có dự án đường bộ cao tốc đi qua bằng pano theo quy định để người dân nắm bắt thông tin và phục vụ công tác tuyên truyền vận động giải phóng mặt bằng.

Đề nghị Ban Quản lý Dự án 85 khẩn trương bàn giao hồ sơ, cọc mốc hạ tầng cáp quang để các địa phương triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

Theo đại diện chủ đầu tư các dự án thành phần cao tốc qua Bình Định, trong tuần tới sẽ công khai hướng tuyến; trong tháng sẽ bàn giao mốc GPMB mỏ vật liệu, bãi thải, trạm dừng nghỉ. Trên 80% diện tích đã được bàn giao, chủ đầu tư sẽ cho thi công đồng loạt, đề nghị các địa phương thông báo cho người dân được biết.

Sau khi nghe đại diện chủ đầu tư và các địa phương nêu ý kiến, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tự Công Hoàng cho rằng, công tác xây dựng khu tái định cư hiện rất chậm; công tác di dời hạ tầng kỹ thuật cũng rất chậm.

Sự phối hợp giữa chủ đầu tư với các địa phương có lúc có nơi còn thiếu đồng bộ và chưa chặt chẽ, nhất là Ban Quản lý Dự án 85.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cũng nếu nhiều kiến nghị của Bình Định đối với chủ đầu tư lại càng chậm được giải quyết, chậm trả lời. Cụ thể: Kiến nghị của tỉnh về quy mô đường giao thông trong khu tái định cư phải rộng hơn quy định của chủ đầu tư nhằm đảm bảo thuận lợi cho đời sống và sinh hoạt của người dân theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương là nơi ở mới phải tốt hơn nơi ở cũ;

Hoặc vấn đề chuyển mục đích sử dụng đất rừng để phục vụ thi công, Ban Quản lý Dự án 85 phải phối hợp với huyện Hoài Ân, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT kiểm tra, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện…

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Bình Định cũng yêu cầu các địa phương phải xây dựng kế hoạch hàng tuần, hàng tháng, đảm bảo tiến độ thực hiện công việc đáp ứng được yêu cầu của Chính phủ về việc bàn giao 100% mặt bằng cho chủ đầu tư vào giữa năm 2023. Các địa phương cũng phải thông báo các hộ dân đã bàn giao mặt bằng thì không được gieo trồng, để các đơn vị thi công được thuận lợi.

Đặc biệt, các địa phương phải tập trung cao độ cho công tác xây dựng khu tái định cư, yêu cầu trong tháng 2/2023 phải khởi công 50% số khu tái định cư, còn lại 50% sẽ khởi công trước 15/3/2023.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nhấn mạnh, Sở Tài nguyên và Môi trường cùng Sở Xây dựng phải ưu tiên hướng dẫn thủ tục, thẩm định các khu tái định cư để đảm bảo tiến độ di dời dân cư, GPMB dự án. Công tác thẩm định công tác PCCC các khu tái định cư; công tác xây dựng khu cải táng mồ mả cũng như vậy, cần hết sức khẩn trương và chủ động thì mới kịp tiến độ chung…

Đặc biệt, phải khẩn trương giải ngân vốn đã được bố trí và tiếp tục bàn giao mặt bằng đã được bồi thường, GPMB cho các chủ đầu tư. Các địa phương đã được bố trí nguồn vốn bồi thường cần khẩn trương tổ chức thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, GPMB và tiến hành chi trả cho người dân, lãnh đạo tỉnh Bình Định chỉ đạo.

Và giao Sở GTVT Bình Định tổng hợp các kiến nghị của các địa phương để UBND tỉnh kiến nghị lên Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành có liên quan tháo gỡ những vướng mắc, nhằm tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ bồi thường GPMB phục vụ thi công dự án cao tốc, đoạn qua Bình Định.