a
 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã trao quyết định cho bà Nguyễn Thị Thanh Lịch giữ chức Phó Bí thư Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Đức Thụy

Ngày 28/12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã trao quyết định chỉ định bổ sung bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức Phó Bí thư Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021-2026.

Hiện UBND tỉnh Gia Lai chỉ có một phó chủ tịch UBND tỉnh phụ trách mảng văn xã, giáo dục, y tế do bà Nguyễn Thị Thanh Lịch phụ trách.

Trước đó, ngày 19/12, Ban Chấp hành Tỉnh ủy Gia Lai đã thống nhất cho các Phó chủ tịch UBND tỉnh gồm ông Đỗ Tiến Đông, Hồ Phước Thành và ông Kpă Thuyên thôi chức vụ hiện tại.

Cùng ngày, HĐND tỉnh Gia Lai tổ chức kỳ họp thứ 10 (chuyên đề) nhiệm kỳ 2021-2026 để HĐND tỉnh Khóa XII xem xét miễn nhiệm chức vụ 3 phó chủ tịch UBND tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Cuộc họp được tổ chức họp kín theo Khoản 4, Điều 78, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, báo chí không được tham dự.