Việc ứng phó quyết liệt với virus Corona cũng như thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 16 đã khiến sản lượng điện thương phẩm có dấu hiệu giảm rõ rệt.

Sản lượng điện sản xuất tháng 4/2020 ước đạt 17,861 tỷ kWh, giảm 9,7% so với tháng trước và giảm 7% so với cùng kỳ. Tính chung 4 tháng đầu năm 2020, sản lượng điện sản xuất ước đạt 71,676 tỷ kWh, tăng nhẹ 3% so với cùng kỳ năm 2019.

Điện thương phẩm tháng 4 ước đạt 16,6 tỷ kWh, giảm 2,7% so với tháng 3 và giảm 6,8% so với cùng kỳ, tính chung 4 tháng đầu năm, điện thương phẩm ước đạt 65,882 tỷ kWh, tăng 2,7% so với cùng kỳ.

Như vậy, tăng trưởng phụ tải điện thực tế đã ở mức thấp kỷ lục trong nhiều năm. Trước đó, 4 tháng năm 2015, tăng trưởng phụ tải điện ở mức 11,5%; 4 tháng của năm 2016 tăng trưởng ở mức 11,2%; 4 tháng năm 2017 tăng trưởng đạt mức 9,3%; 4 tháng năm 2018 tăng trưởng đạt mức 9,7% và 4 tháng năm 2019, tăng trưởng phụ tải điện là 9,2%.

Dù vậy, ngành điện vẫn liên tục cập nhật và dự báo nhu cầu sử dụng điện, đồng thời chuẩn bị các kịch bản khác nhau có tính đến việc nền kinh tế sẽ hồi phục sau dịch bệnh nhằm kịp thời ứng phó trong các tháng nắng nóng sắp tới và đáp ứng nhu cầu sử dụng điện một cách tốt nhất.

Cũng theo dự kiến quý II hàng năm là thời gian cao điểm của mùa khô và là thời điểm căng thẳng nhất trong năm về đảm bảo cung cấp điện toàn hệ thống, ngành điện đề ra mục tiêu đảm bảo vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện và thị trường điện, đáp ứng nhu cầu điện trong các tháng mùa khô quý II/2020.

Các nguồn nhiệt điện than và tuabin khí sẽ được khai thác tối đa theo khả năng cấp nhiên liệu, đồng thời khai thác thủy điện theo nước về, đảm bảo cung cấp nước cho hạ du; huy động nhiệt điện chạy dầu theo phương thức và nhu cầu phụ tải. Đảm bảo cung cấp đủ than cho các nhà máy nhiệt điện, đặc biệt các nhà máy tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, Duyên Hải để đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống.