Nguy hiểm hơn, có những chỗ ụ dây điện và hộp điện kế mắc vào nhau, sà xuống đường; nhiều biển hiệu quảng cáo bằng kim loại treo sát đường dây điện… (ảnh), tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, dây điện chập đứt, rơi vào người đi đường gây tai nạn rất cao. Đề nghị cơ quan chức năng liên quan kiểm tra và có giải pháp khắc phục.