BEIJING, 14 tháng 9 năm 2023 — Datasea Inc., (NASDAQ: DTSS) (“Datasea” hoặc “Công ty”), một công ty công nghệ kỹ thuật số được thành lập tại Nevada tham gia vào các lĩnh vực kinh doanh hội tụ và đổi mới cho âm thanh thông minh và công nghệ nhắn tin 5G tại Trung Quốc, hôm nay thông báo về việc hoàn tất đợt chào bán công khai dưới hình thức bảo lãnh 5.000.000 cổ phiếu phổ thông với giá chào bán công khai 0,40 USD/cổ phiếu, tổng doanh thu gộp ước tính khoảng 2,0 triệu USD, trước khi khấu trừ chiết khấu dành cho nhà bảo lãnh phát hành và các chi phí khác liên quan đến đợt chào bán. Ngoài ra, Công ty đã cấp cho các nhà bảo lãnh phát hành quyền mua thêm tối đa 750.000 cổ phiếu phổ thông với giá chào bán công khai, trừ đi chiết khấu dành cho nhà bảo lãnh phát hành để phủ đơn đặt mua quá mức, nếu có.

EF Hutton, một bộ phận của Benchmark Investments, LLC, đóng vai trò là nhà quản lý sách duy nhất cho đợt chào bán này.

Cổ phiếu phổ thông được Công ty chào bán theo một tuyên bố đăng ký “hồ sơ” trên Mẫu S-3 (Hồ sơ số 333-272889), được nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) và được SEC tuyên bố có hiệu lực vào ngày 21 tháng 7 năm 2023, và bản cáo bạch kèm theo được đề cập trong đó.

Đợt chào bán chỉ được thực hiện bằng cách sử dụng bản bổ sung bản cáo bạch và bản cáo bạch cơ bản kèm theo. Bản bổ sung bản cáo bạch và bản cáo bạch cơ bản kèm theo cuối cùng liên quan đến các chứng khoán được chào bán trong Đợt Chào bán đã được nộp lên SEC vào ngày 13 tháng 9 năm 2023.

Bản sao của bản bổ sung bản cáo bạch và bản cáo bạch cơ bản kèm theo liên quan đến đợt chào bán này có thể được lấy trên trang web của SEC tại http://www.sec.gov hoặc bằng cách liên hệ với EF Hutton, một bộ phận của Benchmark Investments, LLC Địa chỉ: Phòng 39, Tầng 590, Đại lộ Madison, Thành phố New York, NY 10022, qua email syndicate@efhuttongroup.com, hoặc qua điện thoại số (212) 404-7002.

Thông cáo báo chí này không cấu thành một lời chào bán hoặc lời mời chào mua bất kỳ chứng khoán nào được mô tả ở đây, cũng như không có bất kỳ giao dịch bán chứng khoán nào ở bất kỳ bang hay khu vực tài phán nào mà việc chào bán, lời mời chào hoặc bán như vậy là bất hợp pháp trước khi đăng ký hoặc đủ điều kiện theo luật chứng khoán của bang hoặc khu vực tài phán đó.

Về Datasea Inc.

Datasea Inc., được thành lập tại Nevada vào năm 2014 và được niêm yết trên Sàn giao dịch Chứng khoán NASDAQ vào tháng 12 năm 2018 dưới mã chứng khoán DTSS. Datasea là nhà cung cấp hàng đầu các sản phẩm, dịch vụ và giải pháp cho khách hàng doanh nghiệp và bán lẻ trong các ngành công nghiệp hội tụ và đổi mới, tập trung vào công nghệ âm thanh thông minh và nhắn tin 5G. Datasea tận dụng các công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực âm thanh thông minh, đặc biệt là tận dụng sức mạnh của công nghệ khử trùng siêu âm để chống lại virus và ngăn ngừa nhiễm trùng ở người. Bên cạnh đó, Công ty cũng đi sâu vào các sáng kiến về âm thanh có hướng và thẩm mỹ y tế bằng siêu âm. Với danh mục sản phẩm đa dạng, Datasea cam kết nâng cao chất lượng cuộc sống bằng các giải pháp dựa trên âm thanh. Trong một động thái chiến lược nhằm khẳng định sự hiện diện của mình trên trường quốc tế, Datasea đã thành lập một công ty con hoàn toàn thuộc sở hữu tại Delaware, Hoa Kỳ, với tên gọi Datasea Acoustics LLC, vào ngày 31 tháng 7 năm 2023. Bước đi này nhấn mạnh sự tận tâm của Datasea đối với “Âm thanh thông minh” và thể hiện tham vọng cung cấp các giải pháp khử trùng và tiệt trùng siêu âm tiên tiến, thẩm mỹ y tế bằng siêu âm, chăm sóc y tế bằng âm thanh và nông nghiệp âm thanh cho thị trường Mỹ và quốc tế nhằm tiếp cận được nhiều khách hàng tiêu dùng hơn. Đồng thời, việc thiết lập các kênh sản xuất, lắp ráp và bán hàng, cùng với việc tăng cường nâng cấp công nghệ và hợp tác với các phòng thí nghiệm công nghệ quốc tế, tăng cường triển vọng phát triển bền vững của Datasea Acoustics LLC. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: www.dataseainc.com. Datasea thường xuyên đăng các thông tin quan trọng trên trang web của mình. Twitter @Dataseainc, https://twitter.com/Dataseainc

Những tuyên bố hướng tới tương lai

Thông cáo báo chí này bao gồm “những tuyên bố hướng tới tương lai” theo nghĩa của luật chứng khoán liên bang Hoa Kỳ. Những từ như “mong đợi”, “ước tính”, “dự án”, “ngân sách”, “dự báo”, “dự kiến”, “dự định”, “kế hoạch”, “có thể”, “sẽ”, “có khả năng”, “nên”, “tin tưởng”, “dự đoán”, “tiềm năng”, “tiếp tục” và các từ tương tự nhằm xác định các tuyên bố hướng tới tương lai như vậy. Những tuyên bố hướng tới tương lai và các yếu tố có thể gây ra sự khác biệt đáng kể so với kết quả thực tế này liên quan đến những rủi ro đáng kể và không chắc chắn, và do đó, bạn không nên dựa vào những tuyên bố hướng tới tương lai như là các dự đoán về các sự kiện trong tương lai. Những tuyên bố hướng tới tương lai và các yếu tố này bao gồm, nhưng không giới hạn, các rủi ro được tiết lộ trong Báo cáo thường niên của Công ty trên Mẫu 10-K được nộp lên SEC vào ngày 28 tháng 9 năm 2022, và trong các tài liệu khác mà Công ty đã nộp lên SEC. Người đọc được cảnh báo không nên dựa quá nhiều vào bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào, được thực hiện chỉ tính đến ngày ra thông cáo. Ngoại trừ pháp luật yêu cầu, Công ty không có nghĩa vụ cập nhật hoặc công bố công khai bất kỳ sửa đổi nào đối với bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào được đề cập trong thông cáo báo chí này.

Liên hệ Nhà đầu tư và Truyền thông:

Datasea Inc. Quan hệ Nhà đầu tư
Email: investorrelations@shuhaixinxi.