Tuy nhiên, một số bạn đọc khi gửi ảnh dự thi lại không ghi rõ thông tin về tác phẩm (tên tác phẩm, chụp ở đâu, khi nào…) và tác giả (họ tên thật, địa chỉ thường trú, số điện thoại, tài khoản ngân hàng…). Mong bạn đọc lưu ý.

Giúp mẹ buổi sớm Ảnh: Trương Công Hiệp

Cuộc thi ảnh Nét đẹp lao động: Góp sức cho đời - Ảnh 2.

Sơn nữ ngày mùa Ảnh: Lý Quang Thiện

Cuộc thi ảnh Nét đẹp lao động: Góp sức cho đời - Ảnh 3.

Tàn nhưng không phế Ảnh: Đinh Giao Hữu

Cuộc thi ảnh Nét đẹp lao động: Góp sức cho đời - Ảnh 4.

Pháo hoa công nghiệp Ảnh: Huỳnh

Cuộc thi ảnh Nét đẹp lao động: Góp sức cho đời - Ảnh 5.

Giữ mãi nghề xưa Ảnh: Tô Thành Long

Cuộc thi ảnh Nét đẹp lao động: Góp sức cho đời - Ảnh 6.

Kỳ công truyền nghề Ảnh: Nguyễn Công Toại

“Nét đẹp lao động” 2019-2020 nhận tác phẩm dự thi đến ngày 1-7-2020. Mời bạn đọc tiếp tục tham gia.