75 ASHFORD INC.'S BOARD OF DIRECTORS APPROVES PLAN TO TERMINATE REGISTRATION OF ITS COMMON STOCK

(SeaPRwire) –   DALLAS, Tháng Tư 1, 2024 — Công ty Ashford Inc. (NYSE American: AINC) (“Ashford” hoặc “Công ty”) hôm nay thông báo rằng một Ủy ban Đặc biệt gồm các thành viên độc lập và không liên quan đã khuyến nghị, và Hội đồng Quản trị của công ty đã phê duyệt, một kế hoạch để chấm dứt đăng ký cổ phiếu thường của Công ty theo luật pháp liên bang về chứng khoán sau khi hoàn tất một giao dịch chia cổ phiếu ngược (Reverse Stock Split) ngay lập tức tiếp theo là một giao dịch chia cổ phiếu tương đương và hủy niêm yết cổ phiếu thường của mình khỏi giao dịch trên Sàn giao dịch NYSE American LLC (NYSE American) (Giao dịch Đề xuất). Dự kiến giao dịch này sẽ được khởi xướng vào mùa hè năm 2024, tuân thủ việc cổ đông của Ashford phê duyệt Giao dịch Đề xuất tại Đại hội đồng cổ đông đặc biệt sẽ được tổ chức cho mục đích này, như mô tả bên dưới.

Ashford đang thực hiện các bước này nhằm tránh chi phí và tốn kém đáng kể của việc là một công ty công bố báo cáo và tập trung nguồn lực của Công ty vào việc nâng cao giá trị cổ đông dài hạn. Công ty dự kiến tiết kiệm hơn 2,500,000 USD hàng năm nhờ Giao dịch Đề xuất.

Giao dịch chia cổ phiếu ngược đề xuất là 1-cho-10.000, trong đó các cổ đông nắm giữ ít hơn 10.000 cổ phiếu của Công ty trong bất kỳ tài khoản nào ngay trước khi chia cổ phiếu ngược sẽ được thanh toán với giá 5 USD cho mỗi cổ phiếu trước khi chia cổ phiếu ngược. Giá này đại diện cho mức chiết khấu 125,2% so với giá đóng cửa của cổ phiếu thường vào ngày 1 tháng 4 năm 2024 và được hỗ trợ bởi một ý kiến về tính công bằng do Oppenheimer and Co. Inc. (“Oppenheimer”) cung cấp, mà Ủy ban Đặc biệt đã thuê để mục đích này. Các cổ đông nắm giữ hoặc nhiều hơn 10.000 cổ phiếu của Công ty trong bất kỳ tài khoản nào ngay trước khi chia cổ phiếu ngược sẽ không có bất kỳ cổ phiếu nào bị thanh toán và vẫn tiếp tục là cổ đông của Ashford, mà sẽ không còn bị ràng buộc bởi chi phí và sự phân tâm của việc là một công ty công bố báo cáo. Số lượng cổ phiếu họ sở hữu sau Giao dịch Đề xuất sẽ không thay đổi, vì ngay sau khi chia cổ phiếu ngược, một giao dịch chia cổ phiếu tương đương 10.000-cho-1 sẽ được áp dụng cho các cổ đông tiếp tục, hủy bỏ bất kỳ tác động nào đến số lượng cổ phiếu được nắm giữ bởi họ. Ashford ước tính khoảng 1,1 triệu cổ phiếu (chiếm khoảng 31% số cổ phiếu thường hiện hành) sẽ được thanh toán trong Giao dịch Đề xuất và tổng chi phí cho Công ty của Giao dịch Đề xuất sẽ khoảng 5,5 triệu USD, cộng với chi phí giao dịch, được ước tính khoảng 6,7 triệu USD. Ashford dự định tài trợ các chi phí như vậy bằng tiền mặt.

Ủy ban Đặc biệt và Hội đồng Quản trị của Ashford đã xác định rằng chi phí duy trì tư cách công ty niêm yết SEC của Công ty lớn hơn lợi ích và do đó việc duy trì tư cách này không còn phù hợp với lợi ích tốt nhất của Công ty và cổ đông của mình, bao gồm cả cổ đông không liên quan (bao gồm cổ đông khác với các cử tri, giám đốc và cổ đông nắm giữ hơn 10% cổ phiếu thường đang lưu hành của Công ty). Không còn tư cách công ty niêm yết, Ashford sẽ có cấu trúc chi phí phù hợp với quy mô hoạt động hiện tại và dự kiến của mình, và quản lý của Công ty sẽ có thể tập trung vào tăng trưởng dài hạn mà không quá nhấn mạnh vào kết quả tài chính ngắn hạn.

  • chi phí và thời gian quản lý đáng kể liên tục liên quan đến việc Công ty tiếp tục là một công ty công khai, bao gồm việc chuẩn bị và nộp các báo cáo định kỳ và khác với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) và tuân thủ Đạo luật Sarbanes-Oxley và các yêu cầu khác;
  • khối lượng giao dịch và thanh khoản hạn chế của cổ phiếu thường của Công ty;
  • hoạt động kinh doanh của Công ty dự kiến sẽ tiếp tục được tiến hành đáng kể như hiện tại, ngoại trừ gánh nặng chi phí của công ty công khai;
  • cho phép cổ đông của Công ty có cổ phần nhỏ nhất, đại diện cho số lượng lớn các chủ sở hữu cổ phiếu của Công ty, thanh lý cổ phần của họ trong cổ phiếu thường của Công ty và nhận được mức chiết khấu so với giá thị trường hiện tại mà không phải chịu phí môi giới;
  • quyết định của Oppenheimer, cung cấp ý kiến độc lập về tính công bằng cho Ủy ban Đặc biệt, rằng Đề xuất Giao dịch đối với cổ phần phân phối là công bằng từ góc độ tài chính đối với cổ đông không liên quan;

Trừ khi có sự phê duyệt của cơ quan quản lý về tài liệu bầu cử của Công ty liên quan đến Giao dịch Đề xuất và sự phê duyệt của cổ đông, dự kiến Công ty sẽ khởi xướng kế hoạch chấm dứt đăng ký cổ phiếu thường của mình ngay sau Đại hội đồng cổ đông Đặc biệt, dự kiến diễn ra vào mùa hè năm 2024. Việc phê duyệt Giao dịch chia cổ phiếu ngược yêu cầu sự ủng hộ của đa số phiếu bầu của cổ phiếu thường của Công ty (xem xét cổ phiếu chuyển đổi loại D của Công ty trên cơ sở đã chuyển đổi). (Một “đa số phiếu bầu” có nghĩa là có nhiều phiếu bầu cho một đề xuất hơn chống lại nó, và phiếu trắng và phiếu không bỏ phiếu, nếu có, sẽ không được coi là phiếu bầu.)

Bài viết được cung cấp bởi nhà cung cấp nội dung bên thứ ba. SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) không đưa ra bảo đảm hoặc tuyên bố liên quan đến điều đó.

Lĩnh vực: Tin nổi bật, Tin tức hàng ngày

SeaPRwire cung cấp phát hành thông cáo báo chí thời gian thực cho các công ty và tổ chức, tiếp cận hơn 6.500 cửa hàng truyền thông, 86.000 biên tập viên và nhà báo, và 3,5 triệu máy tính để bàn chuyên nghiệp tại 90 quốc gia. SeaPRwire hỗ trợ phân phối thông cáo báo chí bằng tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Ả Rập, tiếng Trung Giản thể, tiếng Trung Truyền thống, tiếng Việt, tiếng Thái, tiếng Indonesia, tiếng Mã Lai, tiếng Đức, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha và các ngôn ngữ khác. 

Một “giao dịch theo Quy tắc 13e-3” là bất kỳ giao dịch hoặc loạt giao dịch (liên quan đến mua cổ phiếu, đấu giá, hoặc yêu cầu ủy quyền bầu cử được chỉ định) bởi một đấu phát hành hoặc một bên liên quan của đấu phát hành, có khả năng hoặc mục đích hợp lý trực tiếp hoặc gián tiếp (i) gây ra bất kỳ lớp cổ phiếu đăng ký nào trở nên đủ điều kiện để chấm dứt đăng ký, hoặc đủ điều kiện để chấm dứt hoặc đình chỉ nghĩa vụ báo cáo; hoặc (ii) gây ra bất kỳ lớp cổ phiếu niêm yết nào ngừng được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán quốc gia. Bởi vì Giao dịch Đề xuất tạo thành một giao