Chỉ thị 19 về phòng, chống dịch Covid-19 vừa được Thủ tướng ban hành (Ảnh minh họa)

Tại Chỉ thị này, Thủ tướng cho phép nới lỏng các biện pháp hạn chế để phục vụ phòng, chống dịch đã thực hiện phù hợp với diễn biến dịch bệnh; khôi phục các hoạt động kinh tế – xã hội trên cơ sở kiểm soát tốt dịch bệnh.

Đáng chú ý, theo Chỉ thị này, địa phương có nguy cơ (Hà Nội) phải:

– Khuyến cáo người dân không ra khỏi nhà nếu không cần thiết và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch;

– Không tập trung quá 20 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; giữ khoảng cách tối thiểu 01m khi tiếp xúc;

Các tỉnh, thành có mức nguy cơ thấp cần:

– Tuyên truyền, vận động người dân không ra khỏi nhà nếu không cần thiết và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch;

– Không tập trung quá 30 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; giữ khoảng cách tối thiểu 01m khi tiếp xúc.

Các địa phương có nguy cơ cao (một số huyện của Hà Nội, Bắc Ninh và Hà Giang) vẫn tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 16.

So với các yêu cầu trước đây của Thủ tướng, khoảng cách an toàn tối thiểu giữa người với người đã được rút ngắn từ 2m xuống còn 1m. Mức độ giãn cách xã hội đã được nới lỏng, tuy nhiên, tại Chỉ thị này, Thủ tướng nhấn mạnh quan điểm “chống dịch như chống giặc”.

Chỉ thị 19 cũng nêu rõ chủ trương của Thủ tướng về những cơ sở kinh doanh được và chưa được mở cửa trên cả nước.

Nguồn: Lan Vũ/Luật Việt Nam