Với việc hoàn thành và đóng điện điện thành công Trạm biến áp Dốc Sỏi (Quảng Ngãi) đã được nâng công suất từ 500 MVA lên 1.300 MVA phục vụ các dự án Công nghiệp lớn tại KKT Dung Quất và góp phần đảm bảo năng lượng cho Quảng Ngãi.