NEW YORK, 2 tháng 10 năm 2023 — Safra New York Corporation, công ty mẹ của Safra National Bank của New York (“Ngân hàng”), rất vui mừng thông báo hoàn thành thành công việc mua lại Delta North Bankcorp, bao gồm công ty con Delta National Bank và Trust Company.

Thương vụ mua lại chiến lược này là một dấu mốc quan trọng đối với Safra National Bank và nhấn mạnh sự mở rộng liên tục của Ngân hàng trong lĩnh vực ngân hàng tư nhân và quản lý tài sản. Thương vụ mua lại củng cố vị thế thị trường của Ngân hàng trong số các khách hàng có giá trị tài sản ròng cao ở Hoa KỳMỹ Latinh, nơi Ngân hàng đã cung cấp dịch vụ ngân hàng tư nhân và tài chính hàng đầu và có một lịch sử thành công lâu dài.

Jacob J. Safra, Chủ tịch Safra National Bank của New York: “Chúng tôi tự hào đã hoàn thành thương vụ mua lại này, đại diện cho một sự phù hợp chiến lược tuyệt vời với hoạt động kinh doanh hiện tại của chúng tôi trên các thị trường này. Khách hàng sẽ được hưởng lợi từ một tổ chức hoàn toàn dành riêng cho quản lý tài sản, cung cấp dịch vụ, sản phẩm và chuyên môn đáp ứng tốt nhất các nhu cầu cụ thể của họ. Chúng tôi tin tưởng rằng Ngân hàng có tất cả các đặc điểm cần thiết để tiếp tục phát triển và thịnh vượng theo cách bền vững.”

Simoni Morato, Giám đốc điều hành của Safra National Bank của New York: “Chúng tôi rất mong được làm việc chặt chẽ với các khách hàng và nhân viên của Delta và xây dựng mối quan hệ lâu dài. Cùng nhau, chúng tôi sẽ dựa trên những điểm mạnh của tổ chức của chúng tôi, không chỉ ở Hoa Kỳ, mà còn trên khắp Mỹ Latinh.”

Safra National Bank của New York
Có trụ sở chính tại New York, với các chi nhánh ở Aventura, MiamiPalm Beach, và các văn phòng trên khắp Mỹ Latinh, Safra National Bank là một ngân hàng tư nhân hàng đầu với khoảng 30 tỷ USD tài sản khách hàng. Safra National Bank của New York là một phần của J. Safra Group.

J. Safra Group
J. Safra Group (“Nhóm”), với tổng tài sản quản lý hơn 300 tỷ USD, bao gồm các ngân hàng thuộc sở hữu tư nhân dưới tên Safra và các khoản đầu tư nắm giữ trong các lĩnh vực kinh doanh dựa trên tài sản như bất động sản và nông nghiệp. Các lĩnh vực kinh doanh ngân hàng của Nhóm tại 160 địa điểm trên toàn cầu bao gồm: Safra National Bank của New York, có trụ sở chính tại thành phố New York, Hoa Kỳ; J. Safra Sarasin, có trụ sở chính tại Basel, Thụy Sĩ; và Banco Safra, có trụ sở chính tại Sao Paulo, Brazil; tất cả đều độc lập với nhau từ quan điểm giám sát hợp nhất.

Danh mục bất động sản của Nhóm bao gồm hơn 200 bất động sản thương mại, dân cư, bán lẻ và đất nông nghiệp hàng đầu trên toàn thế giới, chẳng hạn như tòa nhà văn phòng 660 Madison Avenue ở thành phố New York và tòa nhà biểu tượng Gherkin ở London. Các khoản đầu tư của nó vào các lĩnh vực khác bao gồm, trong số những lĩnh vực khác, các khoản nắm giữ trong lĩnh vực nông nghiệp ở Brazil và Chiquita Brands International Inc. Với mối quan hệ sâu rộng trên các thị trường trên toàn thế giới, Nhóm có thể tăng đáng kể giá trị của các doanh nghiệp thuộc Nhóm. Có hơn 34.000 nhân viên liên kết với J. Safra Group.

Liên hệ truyền thông

Ross Lovern
ross.lovern@kekstcnc.com
212 521 4866

Sonia Bucan
sonia.bucan@kekstcnc.com
212 521 4808