SINGAPORE, 15 tháng 9 năm 2023 — Giải thưởng Doanh nghiệp Chịu trách nhiệm Châu Á (AREA) năm 2023 vinh danh 30 nhà lãnh đạo kinh doanh và doanh nghiệp xuất sắc vì đã đề cao các thực tiễn kinh doanh bền vững và có trách nhiệm. Được trao tặng bởi Tổ chức Phi chính phủ hàng đầu khu vực Enterprise Asia, AREA là chương trình công nhận uy tín nhất tôn vinh các nỗ lực của tổ chức trong việc tạo ra văn hóa lòng trắc ẩn, liêm chính và trở thành công dân doanh nghiệp có trách nhiệm với xã hội. AREA phục vụ như một huy hiệu xuất sắc để thúc đẩy đổi mới và chia sẻ thực tiễn tốt nhất cho các tổ chức và thế giới.

Công ty Qisda Corporation (Qisda) nằm trong số các cá nhân được trao Giải thưởng Lãnh đạo Xanh và Báo cáo Phát triển Bền vững Doanh nghiệp. Qisda được thành lập năm 1984 và có trụ sở chính tại Đài Loan. Hoạt động trong các lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông, chăm sóc sức khỏe, giải pháp thông minh và kết nối mạng 5G.

Với giải thưởng Lãnh đạo Xanh, dự án “Sản phẩm xanh thân thiện với Trái đất” của Qisda, còn được gọi là “Thiết kế xanh 555”, đo lường tác động môi trường của các sản phẩm của công ty ở giai đoạn thiết kế, nhằm mục đích giảm thiểu tác hại đối với môi trường và nâng cao giá trị bền vững của các sản phẩm. Bằng cách cung cấp cho khách hàng các dịch vụ sản phẩm bền vững hơn, sáng kiến này cũng giúp giảm chi phí hoạt động thông qua tiết kiệm năng lượng và giảm chất thải.

“Thiết kế xanh 555” tìm cách đạt được mục tiêu hàng năm là tiết kiệm 5% năng lượng, giảm 5% chất thải và giảm 5% carbon trong sản xuất sản phẩm. Việc giảm dần lượng phát thải carbon này giúp giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu. Qisda đưa các yếu tố thiết kế xanh vào nghiên cứu và phát triển sản phẩm, thiết lập các hệ thống quản lý và nền tảng quản lý carbon phù hợp với IEC 62430 và ISO 14006.

Qisda đã có được các tuyên bố phù hợp với IEC 62430 và ISO 14006, bao gồm một phần đáng kể các dòng sản phẩm của mình, bao gồm màn hình đa chức năng, màn hình chung, máy chiếu và nhiều hơn nữa. Tiết kiệm năng lượng, giảm chất thải và giảm phát thải carbon là mục tiêu của các thiết kế sản phẩm xanh của Qisda. Những sản phẩm mới này cũng đã đạt được cải thiện hiệu quả năng lượng, giảm tổng trọng lượng, giảm thể tích bao bì, giảm trọng lượng cơ cấu, tối ưu hóa thiết kế Crtl BD và giảm phát thải carbon, tất cả đều phục vụ như các chỉ số hiệu suất.

Năm 2022, Qisda cũng đạt được những cải thiện đáng kể về hiệu suất sản phẩm xanh so với năm 2021, với mức tiết kiệm năng lượng 42,32%, giảm chất thải 38,95% và giảm phát thải carbon 45,47%.

Với Giải thưởng Báo cáo Phát triển Bền vững Doanh nghiệp, Qisda tuân theo quy trình tạo giá trị, Qisda đầu tư vào sáu tài sản, bao gồm “tài chính”, “sản xuất”, “trí tuệ”, “nhân lực”, “xã hội” và “tự nhiên”, là nền tảng cho sự phát triển bền vững của mình. Công ty tương tác với các bên liên quan để xác định các vấn đề và lĩnh vực trọng tâm quan trọng.

Qisda đáp ứng các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc thông qua năm chiều kích quản lý bền vững, bao gồm hiệu quả tài chính, trách nhiệm xã hội, sản phẩm xanh, hoạt động xanh và chuỗi cung ứng xanh. Ngoài việc xác định hướng đi chuyển đổi của mình, Qisda kết hợp các công ty con vào quy hoạch chiến lược phát triển bền vững, nhằm tăng cường tác động tổng thể của toàn bộ đội tàu.

Để đảm bảo giao tiếp hiệu quả với các bên liên quan trong quá trình lập kế hoạch và ra quyết định về phát triển bền vững của doanh nghiệp, Qisda tuân thủ Tiêu chuẩn Nguyên tắc AA1000APS, bao gồm tính bao quát, tính trọng yếu, tính đáp ứng và tác động.

Trong tương lai, Qisda sẽ nuôi dưỡng nhân tài xanh và tổ chức các khóa học nâng cao nhận thức bắt đầu từ giai đoạn nghiên cứu và phát triển cho đến cuối vòng đời sản phẩm, xây dựng một khung thiết kế xanh hoàn chỉnh. Nhân viên nghiên cứu và phát triển cấp cao sẽ tham gia các khóa học chuyên sâu phù hợp với nhu cầu của họ, nâng cao kiến thức và kỹ năng trong các lĩnh vực như tiêu chuẩn quốc tế, vòng đời sản phẩm và phân tích tháo rời sản phẩm.

Đối với nhân viên cấp quản lý, các khóa học quản lý xanh sẽ được cung cấp để nâng cao hiểu biết của họ về các chiến lược quản lý mới nhất và xác định các lĩnh vực cần cải thiện về môi trường, cho phép xây dựng các chính sách quản lý phù hợp và bền vững hơn.

Về Enterprise Asia

Enterprise Asia là một tổ chức phi chính phủ theo đuổi mục tiêu tạo ra một Châu Á phát triển mạnh mẽ về tinh thần khởi nghiệp như một động lực hướng tới phát triển kinh tế – xã hội bền vững và tiến bộ trong một thế giới công bằng về kinh tế. Hai trụ cột tồn tại của nó là đầu tư vào con người và tinh thần khởi nghiệp có trách nhiệm. Enterprise Asia làm việc với các chính phủ, tổ chức phi chính phủ và các tổ chức khác để thúc đẩy tính cạnh tranh và phát triển tinh thần khởi nghiệp, nâng cao địa vị kinh tế của người dân trên khắp Châu Á và đảm bảo một di sản về hy vọng, đổi mới và lòng can đảm cho thế hệ tương lai. Vui lòng truy cập https://www.enterpriseasia.org để biết thêm thông tin.

Về Giải thưởng Doanh nghiệp Chịu trách nhiệm Châu Á (AREA)

Chương trình Giải thưởng Doanh nghiệp Chịu trách nhiệm Châu Á vinh danh và tôn vinh các doanh nghiệp châu Á vì đã đề cao tinh thần khởi nghiệp bền vững và có trách nhiệm trong các hạng mục Lãnh đạo Xanh, Đầu tư vào Con người, Thúc đẩy Sức khỏe, Trao quyền Xã hội, Quản trị Doanh nghiệp, Lãnh đạo Kinh tế Tuần hoàn, Báo cáo Phát triển Bền vững Doanh nghiệp và Lãnh đạo Kinh doanh có Trách nhiệm. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập https://enterpriseasia.org