JAKARTA, Indonesia, 13 tháng 9 năm 2023 — PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (“PT SMI”) đã thành công hoàn thành quá trình đạt được Khoản vay Hợp đồng có Điều khoản Liên kết với Tính bền vững Hải ngoại Đồng thuận đầu tiên trị giá 700 triệu USD từ một số đối tác ngân hàng trên khắp các khu vực bao gồm Indonesia, Singapore, Nhật Bản, Hồng Kông, Đài Loan và Hàn Quốc. Khoản vay hợp đồng có thời hạn đồng thuận này trị giá 700 triệu USD hoặc khoảng 10,65 nghìn tỷ IDR nhằm tái cấp vốn cho Khoản vay Hợp đồng có Thời hạn Đồng thuận Hải ngoại 700 triệu USD được đạt được vào năm 2020.

Từ trái sang phải: Handojo Wibawanto-Giám đốc Tiếp thị Doanh nghiệp, Ngân hàng Trung Quốc (Jakarta), Công ty Trách nhiệm hữu hạn; Iwan Satawidinata-Tổng giám đốc, PT Ngân hàng CTBC Indonesia; Heru Gautama Hatman-Giám đốc điều hành, PT Ngân hàng DBS Indonesia; Edwin Syahruzad-Tổng giám đốc, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero); Kohei Matsuoka-Tổng giám đốc, PT Ngân hàng Mizuho Indonesia; Mahendra Rendiantama-Giám đốc Quản lý Rủi ro, PT Ngân hàng MUFG Indonesia; Hendra Gunawan-Tổng giám đốc, PT Ngân hàng UOB Indonesia
Từ trái sang phải: Handojo Wibawanto-Giám đốc Tiếp thị Doanh nghiệp, Ngân hàng Trung Quốc (Jakarta), Công ty Trách nhiệm hữu hạn; Iwan Satawidinata-Tổng giám đốc, PT Ngân hàng CTBC Indonesia; Heru Gautama Hatman-Giám đốc điều hành, PT Ngân hàng DBS Indonesia; Edwin Syahruzad-Tổng giám đốc, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero); Kohei Matsuoka-Tổng giám đốc, PT Ngân hàng Mizuho Indonesia; Mahendra Rendiantama-Giám đốc Quản lý Rủi ro, PT Ngân hàng MUFG Indonesia; Hendra Gunawan-Tổng giám đốc, PT Ngân hàng UOB Indonesia

Giao dịch được hỗ trợ bởi một số Ngân hàng Dẫn đầu Bảo lãnh và Quản lý Sách (MLAB) bao gồm Ngân hàng Trung Quốc (Hồng Kông), Ngân hàng CTBC, Ngân hàng DBS, Ngân hàng Mizuho, Ngân hàng MUFG, và Ngân hàng Thống nhất Hải ngoại (UOB). UOB cũng đóng vai trò là Điều phối viên MLAB và Điều phối viên Tính bền vững tổng thể cho giao dịch này. PT SMI đã thuê Environmental Resources Management (“ERM”) làm nhà cung cấp ý kiến thứ hai để đưa ra đánh giá về các Chỉ số Hiệu suất Chính (KPI) và Mục tiêu Hiệu suất Tính bền vững (SPT) cho giao dịch.

Để đánh dấu sự hoàn thành của thương vụ lịch sử, PT SMI đã tổ chức một lễ ký kết tại Trung tâm Sahid Sudirman, Jakarta, vào thứ Tư, ngày 13 tháng 9 năm 2023. Sự kiện có sự tham dự của ban giám đốc và ủy ban của công ty, đại diện từ các MLAB và nhóm đồng thuận, cũng như đại diện từ Bộ Tài chính, Cơ quan Quy hoạch Phát triển Quốc gia và Ngân hàng Indonesia.

Tổng giám đốc PT SMI, ông Edwin Syahruzad, rất hài lòng với thành công của cơ sở vay. Ông nói: “Chúng tôi rất biết ơn sự tin tưởng được trao cho PT SMI. Khoản vay Hợp đồng có Điều khoản Liên kết với Tính bền vững Hải ngoại Đồng thuận này là một ví dụ thực tế về việc huy động vốn sáng tạo, đồng thời thực hiện cam kết của chúng tôi đối với mục tiêu tính bền vững. Chúng tôi hy vọng rằng trong tương lai, PT SMI có thể tiếp tục hợp tác với các bên khác nhau trong các hoạt động huy động vốn tiếp theo.”

Bà Lim Lay Wah, Giám đốc quản lý, Trưởng nhóm Giải pháp Ngành và Nhóm Tổ chức Tài chính Toàn cầu, cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng được tiếp tục mối quan hệ với PT SMI và đóng vai trò là Điều phối viên Độc quyền và Điều phối viên Tính bền vững Độc quyền trong giao dịch lịch sử này. Chúng tôi cam kết mở rộng chuyên môn tài chính và các giải pháp của mình để hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng bền vững của Indonesia. Đây là minh chứng cho niềm tin vững chắc của thị trường đối với PT SMI như một chất xúc tác quan trọng cho các mục tiêu phát triển cơ sở hạ tầng quốc gia của đất nước.”

Với quy mô mục tiêu là 700 triệu USD, thanh khoản thị trường mạnh mẽ dẫn đến việc quá đăng ký với tổng cam kết ở mức khoảng 1,80 tỷ USD. Khoản vay hợp đồng này nhằm tái cấp vốn cho các dự án hiện tại cũng như đáp ứng các nhu cầu tài chính mới chủ yếu cho các dự án cơ sở hạ tầng bền vững ở Indonesia, qua đó tăng cường quản lý tài sản nợ của công ty. Các dự án đã được PT SMI tạo điều kiện (trên các lĩnh vực) đã tạo ra hiệu ứng nhân lên lớn (lên tới 27,62 lần vốn góp theo tháng 6/2023).

Khoản vay liên kết với tính bền vững có các mục tiêu hiệu suất cụ thể phù hợp với cam kết của PT SMI đối với Môi trường Xã hội Quản trị (ESG). Điều này bao gồm các chỉ số hiệu suất chính: 1) Tăng trưởng Danh mục Tài chính Bền vững và 2) Tăng số lượng nhân viên tham gia các khóa đào tạo liên quan đến ESG.

PT SMI đã huy động vốn từ nhiều nguồn bao gồm thị trường vốn, ngân hàng và các tổ chức tài chính đa phương/phát triển. Kể từ năm 2014, PT SMI đã tích cực phát hành trái phiếu với phản ứng tốt và đã bị quá đăng ký nhiều lần, cả bởi các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài. Với tổng số trái phiếu phát hành vượt quá 45 nghìn tỷ IDR, PT SMI là một trong những nhà phát hành hàng đầu dựa trên số dư nợ ở Indonesia.

Niềm tin mà các nhà đầu tư dành cho PT SMI được củng cố bởi các xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp của các cơ quan xếp hạng trong nước và quốc tế. PT SMI nhận được xếp hạng idAAA (triển vọng ổn định) từ Pefindo vào ngày 5 tháng 4 năm 2023 và cũng nhận được xếp hạng quốc tế BBB và AAA(idn) (triển vọng ổn định) từ Fitch Ratings vào ngày 28 tháng 3 năm 2023 vẫn nhất quán phù hợp với giai đoạn trước đó (và xếp hạng chủ quyền) do PT SMI được phân loại là một thực thể liên quan đến Chính phủ Indonesia với sự hỗ trợ mạnh mẽ của phụ huynh. Các xếp hạng phản ánh vị thế vững chắc của PT SMI như một thực thể liên quan đến chính phủ thiết yếu v