HỒNG KÔNG, 14 tháng 9 năm 2023 — Pando Trust Limited đã được cấp giấy phép TCSP (Nhà cung cấp Dịch vụ Tín thác hoặc Công ty) và Ủy thác của Hồng Kông vào ngày 29 tháng 8 năm 2023. Điều này cho phép công ty tham gia vào các lĩnh vực quản lý quỹ rộng hơn trong tương lai.

Việc Pando Trust Limited có được giấy phép ủy thác nổi bật sự sống động và triển vọng của ngành dịch vụ tín thác TCSP của Hồng Kông. Là một trong những trung tâm tài chính ở Châu Á, Hồng Kông nổi tiếng với hệ thống pháp lý ổn định, khung quy định chặt chẽ và thị trường tài chính quốc tế. Ngành dịch vụ tín thác ở Hồng Kông đã trải qua sự phát triển rộng rãi và được công nhận, cung cấp cho khách hàng các dịch vụ đa dạng và cơ hội đầu tư quốc tế.

Ngành dịch vụ tín thác của Hồng Kông có một số đặc điểm đáng chú ý. Thứ nhất, các công ty tín thác cung cấp cho khách hàng một loạt các dịch vụ, bao gồm lập kế hoạch kế thừa, bảo vệ tài sản và lập kế hoạch thuế, đề xuất các giải pháp cá nhân hóa dựa trên nhu cầu của khách hàng. Thứ hai, Hồng Kông, với tư cách là trung tâm tài chính quốc tế, cung cấp cho khách hàng dịch vụ tín thác các cơ hội đầu tư toàn cầu rộng rãi, hỗ trợ tăng giá trị tài sản và phân tán rủi ro. Ngoài ra, ngành dịch vụ tín thác của Hồng Kông có đội ngũ nhân lực giàu kinh nghiệm và chuyên nghiệp có khả năng cung cấp cho khách hàng lời khuyên chuyên môn và các dịch vụ cá nhân hóa. Cuối cùng, các yêu cầu quy định và tuân thủ nghiêm ngặt đảm bảo tính minh bạch, ổn định và đáng tin cậy trong các dịch vụ tín thác, cung cấp cho khách hàng một môi trường quản lý tài sản an toàn.

Ngành dịch vụ tín thác của Hồng Kông sẽ tiếp tục phát triển và đổi mới để đáp ứng các nhu cầu và kỳ vọng thay đổi của thị trường. Với sự tiến bộ công nghệ và sự chuyển đổi trong ngành tài chính, ngành dịch vụ tín thác sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp các dịch vụ quản lý tài sản và tăng cường tài sản chất lượng cao cho khách hàng.

Việc Pando Trust Limited có được giấy phép tín thác thể hiện sự phát triển của ngành dịch vụ tín thác của Hồng Kông. Công ty sẽ duy trì các tiêu chuẩn cao nhất của ngành và hợp tác với các tổ chức khác trong ngành dịch vụ tín thác của Hồng Kông để thúc đẩy đổi mới và tiến bộ trong các dịch vụ tín thác.

Pando Trust mong muốn chia sẻ những phát triển mới nhất của chúng tôi với bạn và chứng kiến sự thịnh vượng và thành tựu của ngành dịch vụ tín thác Hồng Kông cùng nhau.

Về Pando Trust Limited: Pando Trust Limited là một tổ chức tài chính hàng đầu có trụ sở tại Hồng Kông. Là nhà cung cấp dịch vụ tín thác chuyên nghiệp, nó cung cấp cho khách hàng các giải pháp tài chính xuất sắc và các dịch vụ quản lý tài sản toàn diện.