SHENYANG, Trung Quốc, 15 tháng 9 năm 2023 – Gần đây, Công ty Neusoft (Neusoft, SSE: 600718) đã chính thức được cấp chứng chỉ Hệ thống Quản lý An toàn Mạng Ô tô ISO/SAE 21434. Sau đánh giá A-SPICE (V3.1) CL3, chứng chỉ TISAX AL3 và chứng chỉ kép của hệ thống quản lý ISO 26262 và sản phẩm, Neusoft một lần nữa được công nhận bởi tiêu chuẩn quốc tế. Nó tiếp tục tăng cường lợi thế dẫn đầu của Neusoft trong thiết kế và phát triển phần mềm, R&D và sản xuất hàng loạt sản phẩm, bảo mật thông tin, đánh giá và kiểm soát rủi ro, v.v.

ISO/SAE 21434, do ISO và SAE phát triển chung, là tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên về quản lý an ninh mạng trong ngành công nghiệp ô tô. Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật cho quản lý rủi ro an ninh mạng và các giai đoạn khác nhau của vòng đời sản phẩm, và nhằm mục đích đảm bảo an ninh của các phương tiện thông minh kết nối thông qua việc thực thi các quy trình an ninh mạng.

Là đối tác cốt lõi cho sự đổi mới trong thời đại phương tiện được định nghĩa bởi phần mềm, Neusoft đã tập trung vào R&D và đổi mới công nghệ và sản phẩm điện tử ô tô, và đặt một trọng tâm mạnh mẽ vào việc xây dựng hệ thống an ninh mạng ô tô. Từ phát triển sản phẩm đến quản lý tổ chức, Neusoft đã thiết lập một bộ quy trình quản lý an ninh mạng ô tô toàn diện, bao gồm toàn bộ vòng đời bảo mật cho các phương tiện thông minh kết nối. Trong tương lai, Neusoft sẽ xây dựng một hệ thống phòng thủ an ninh mạng mạnh mẽ hơn cho các đối tác toàn cầu trong chuỗi công nghiệp ô tô thông minh.