SINGAPORE, 3 tháng 10 năm 2023 — MTX APAC rất vui mừng thông báo về việc mở văn phòng điều hành tại Singapore, tiếp tục mở rộng sự hiện diện trên khắp khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Sự mở rộng này là một phần trong chiến lược tăng trưởng toàn cầu của MTX APAC, sẽ mang lại kinh nghiệm lĩnh vực trong chính phủ, chăm sóc sức khỏe, dịch vụ tài chính và giáo dục đại học.

Vijay Pagadala, Das Nobel, Deven Dhaka, Sudeep Acharya

Vijay Pagadala, Das Nobel, Deven Dhaka, Sudeep Acharya

Chính phủ: Một hành trình chuyển đổi hướng tới con người hiệu quả đòi hỏi sự lãnh đạo về tư duy ngành và chuyên môn trong các chính sách, quy trình kinh doanh và chiến lược tập trung vào kết quả. MTX nhìn thấy cơ hội để lấp đầy khoảng trống trong hệ sinh thái khu vực công với tư cách là đối tác triển khai SaaS hàng đầu, dẫn đầu với các kết quả về hạnh phúc, sức khỏe và kinh tế.

Chăm sóc sức khỏe: Bằng cách triển khai các giải pháp AI an toàn và tạo điều kiện, các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe có thể nâng cao chăm sóc bệnh nhân thông qua chẩn đoán chính xác hơn, kế hoạch điều trị cá nhân hóa và quyền truy cập nhanh hơn vào thông tin y tế quan trọng.

Dịch vụ tài chính: Với nhu cầu về CRM + Dữ liệu + AI ngày càng tăng, sự mở rộng này mang lại tốc độ, độ chính xác và sự đổi mới cho các ngành ngân hàng, bảo hiểm, tài sản và quản lý tài sản trên khắp khu vực Đông Nam Á.

Giáo dục đại học: Sự chuyển đổi đột phá là cần thiết để nâng cao sự tham gia của sinh viên, phúc lợi và quản lý vòng đời. MTX mang lại một cách tiếp cận không thiên vị để đạt được kết quả bằng cách sử dụng CRM + Dữ liệu + AI và cách tiếp cận hướng tới con người trong hành trình chuyển đổi số.

“Khu vực Đông Nam Á đại diện cho trung tâm thương mại toàn cầu và là một trong những thị trường phát triển nhanh nhất thế giới về việc áp dụng kỹ thuật số. Khi MTX APAC tiếp tục xuất hiện và xây dựng mối quan hệ & lòng tin, cách tiếp cận linh hoạt của chúng tôi với các cam kết lâu dài sẽ trở nên rõ ràng,” Das Nobel, đồng sáng lập MTX APAC cho biết.

Như một phần của sự mở rộng APAC, MTX đã bổ nhiệm Vijay Pagadala làm Giám đốc Quản lý khu vực Đông Nam Á và Giám đốc Tăng trưởng chính khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Vijay gia nhập MTX APAC với hơn 25 năm kinh nghiệm trên khắp Đông Nam Á, ANZ và các thị trường toàn cầu. Ông mang đến kinh nghiệm phong phú làm việc với các cơ quan quản lý nhà nước, các cơ quan hành chính, nhà cung cấp dịch vụ và các tổ chức thương mại trong việc xây dựng một số chương trình độc đáo và phức tạp. Vijay sẽ dẫn dắt các sáng kiến của MTX APAC tại Đông Nam Á với đầu tư vào nhân tài và tăng trưởng doanh thu.

“Tôi mong muốn được làm việc cùng ban lãnh đạo của MTX APAC để cung cấp các cơ chế tăng trưởng và mở rộng đổi mới trên các thị trường ANZ và Đông Nam Á. Với Úc, New Zealand và Singapore là trụ cột trong chiến lược này, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng các giá trị cốt lõi của chúng tôi vẫn được thực hiện, đồng thời đáp ứng các mục tiêu tăng trưởng của chúng tôi,” Vijay Pagadala, Giám đốc tăng trưởng chính khu vực châu Á – Thái Bình Dương cho biết.

Các giá trị cốt lõi của MTX APAC là con người, văn hóa và tốc độ ra thị trường, đồng thời tạo ra tác động cho cộng đồng mà họ phục vụ.

“Việc bổ nhiệm Vijay là một dấu mốc quan trọng cho sự tập trung tăng trưởng của chúng tôi trên khắp khu vực châu Á – Thái Bình Dương, đồng thời chúng tôi vẫn cực kỳ tận tâm với thành công của khách hàng,” Sudeep Acharya, đồng sáng lập & CEO của MTX APAC cho biết.

Về MTX APAC
MTX APAC là một công ty tư vấn công nghệ hàng đầu giúp các tổ chức hiện đại hóa thông qua chuyển đổi số. Với dữ liệu là đồng tiền mới, MTX APAC giúp chuyển đổi chiến lược dài hạn với tầm nhìn về hạnh phúc, sức khỏe và kinh tế. MTX APAC cải thiện quá trình ra quyết định với tốc độ và chất lượng bằng cách hợp tác với các công nghệ điện toán đám mây hàng đầu.