GUANGZHOU, Trung Quốc, ngày 15 tháng 9 năm 2023 — MINISO Group Holding Limited (NYSE: MNSO; HKEX: 9896) (“MINISO”, “MINISO Group” hoặc “Công ty”), một nhà bán lẻ giá trị toàn cầu cung cấp các sản phẩm phong cách sống xu hướng đa dạng có thiết kế IP, hôm nay thông báo rằng, sau khi chương trình mua lại cổ phiếu mà Công ty áp dụng vào tháng 9 năm 2022 hết hiệu lực, hội đồng quản trị của Công ty (“Hội đồng”) đã phê duyệt một chương trình mua lại cổ phiếu mới vào ngày 15 tháng 9 năm 2023 (“Chương trình Mua lại Cổ phiếu 2023”), theo đó Công ty có thể mua lại tối đa 200 triệu USD giá trị cổ phiếu phổ thông đang lưu hành và/hoặc chứng chỉ lưu ký Mỹ đại diện cho cổ phiếu phổ thông của mình (gọi chung là “Cổ phiếu”) trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày Chương trình Mua lại Cổ phiếu 2023 được phê duyệt. Công ty dự kiến sẽ tài trợ cho các giao dịch mua lại theo Chương trình Mua lại Cổ phiếu 2023 từ tiền dư trên bảng cân đối kế toán của mình.

Hội đồng tin rằng việc mua lại cổ phiếu trong điều kiện hiện tại sẽ thể hiện sự tự tin của Công ty vào triển vọng và tương lai kinh doanh và sẽ mang lại lợi ích cho Công ty và tạo ra giá trị cuối cùng cho các cổ đông của Công ty (“Cổ đông”).

Các giao dịch mua lại cổ phiếu đề xuất của Công ty theo Chương trình Mua lại Cổ phiếu 2023 có thể được thực hiện theo thời gian trên thị trường mở ở mức giá thị trường hiện hành, trong các giao dịch đàm phán riêng, giao dịch khối lượng lớn và/hoặc thông qua các phương tiện hợp pháp khác, tùy thuộc vào điều kiện thị trường và phù hợp với các quy tắc và quy định áp dụng và chính sách giao dịch nội gián của mình.

Công ty sẽ tiến hành mua lại bằng cách thực hiện quyền hạn mua lại của mình theo ủy quyền mua lại được ban hành hoặc sẽ được ban hành cho Hội đồng theo các nghị quyết của Cổ đông thông qua tại đại hội cổ đông thường niên của Công ty mỗi năm để mua lại Cổ phiếu không vượt quá 10% tổng số Cổ phiếu đã phát hành (“Ủy quyền Mua lại Cổ phiếu”) tại ngày của cuộc họp đại hội cổ đông thường niên đó, với mỗi ủy quyền hết hiệu lực khi xảy ra sớm nhất trong số các sự kiện sau: (a) kết thúc đại hội cổ đông thường niên tiếp theo của Công ty; (b) hết thời hạn mà theo đó đại hội cổ đông thường niên tiếp theo của Công ty phải được tổ chức theo điều lệ và quy định của Công ty hoặc bất kỳ luật áp dụng nào; và (c) ngày mà thẩm quyền được cấp theo nghị quyết thông thường phê duyệt Ủy quyền Mua lại Cổ phiếu bị thu hồi hoặc thay đổi bởi một nghị quyết thông thường của Cổ đông.

Đối với giai đoạn từ ngày 15 tháng 9 năm 2023 đến ngày tổ chức đại hội cổ đông thường niên sắp tới của Công ty trước cuối năm 2023, Công ty sẽ mua lại theo thẩm quyền của ủy quyền mua lại do Cổ đông thông qua vào ngày 28 tháng 12 năm 2022, và đối với các giai đoạn tiếp theo của Chương trình Mua lại Cổ phiếu 2023, Công ty sẽ mua lại theo ủy quyền mua lại sẽ được Cổ đông cấp tại đại hội cổ đông thường niên sắp tới, tùy thuộc vào sự chấp thuận của Cổ đông và các điều kiện ủy quyền chung như nêu trên. Hội đồng có ý định thực hiện Chương trình Mua lại Cổ phiếu 2023 trong thời hạn 12 tháng chỉ theo cách và chỉ ở mức độ không gây ra nghĩa vụ chào mua bắt buộc theo Quy tắc 26 của Bộ luật về Đấu thầu và Sáp nhập và Mua lại Cổ phiếu.

Công ty sẽ tiến hành mua lại cổ phiếu đề xuất phù hợp với điều lệ của Công ty, Quy tắc Niêm yết, Bộ luật về Đấu thầu và Sáp nhập và Mua lại Cổ phiếu, Luật Công ty Quần đảo Cayman và tất cả các luật và quy định áp dụng mà Công ty phải tuân thủ.

Hội đồng tin rằng các nguồn lực tài chính hiện tại của Công ty sẽ cho phép nó thực hiện mua lại cổ phiếu mà không gây ra bất kỳ tác động đáng kể nào đến vốn lưu động của mình.

Hội đồng sẽ xem xét Chương trình Mua lại Cổ phiếu 2023 định kỳ và có thể phê duyệt điều chỉnh các điều khoản và quy mô của nó.

Cổ đông và nhà đầu tư tiềm năng cần lưu ý rằng bất kỳ giao dịch mua lại nào cũng có thể được thực hiện tùy thuộc vào điều kiện thị trường và hoàn toàn tùy thuộc vào quyết định của Hội đồng. Không có bảo đảm về thời điểm, số lượng hoặc giá của bất kỳ giao dịch mua lại nào. Do đó, cổ đông và nhà đầu tư tiềm năng nên thận trọng khi giao dịch Cổ phiếu.

Về MINISO Group

MINISO Group là một nhà bán lẻ giá trị toàn cầu cung cấp các sản phẩm phong cách sống xu hướng đa dạng có thiết kế IP. Công ty phục vụ người tiêu dùng chủ yếu thông qua mạng lưới lớn các cửa hàng MINISO và thúc đẩy trải nghiệm mua sắm thư giãn, săn tìm kho báu và hấp dẫn đầy bất ngờ phù hợp với mọi đối tượng. Thiết kế thẩm mỹ hấp dẫn, chất lượng và giá cả phải chăng là cốt lõi của mỗi sản phẩm trong danh mục sản phẩm rộng lớn của MINISO, và Công ty liên tục và thường xuyên cho ra mắt các sản phẩm với những phẩm chất này. Kể từ khi mở cửa hàng đầu tiên tại Trung Quốc vào năm 2013, Công ty đã xây dựng thương hiệu cờ nhà “MINISO” như một thương hiệu bán lẻ được công nhận trên toàn cầu và thiết lập một mạng lưới cửa hàng rộng khắp trên thế giới. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập https://ir.miniso.com/.

Tuyên bố Miễn trừ Trách nhiệm

Thông cáo báo chí này chứa các tuyên bố tiên đoán. Những tuyên bố này được đưa ra theo các điều khoản “hành lang pháp lý” của Đạo luật Cải cách Tranh chấp Chứng khoán Tư nhân Hoa Kỳ năm 1995. Những tuyên bố tiên đoán này có thể được xác định bằng các từ hoặc cụm từ như “có thể”, “sẽ”, “kỳ vọng”, “dự đoán”, “nhằm”, “ước tính”, “định”, “kế hoạch”, “tin”, “có khả năng” hoặc các biểu thức tương tự khác. MINISO cũng có thể đưa ra các tuyên bố tiên đoán bằng văn bản hoặc bằng lời nói trong các báo cáo đ