NỔI BẬT

 • 1.000 mét ở 2,6% TREO trong KGKDD009 với nhiều đoạn đáng chú ý bao gồm:
  • 805,26 mét @ 2,90% TREO từ 152,85 mét, bao gồm
  • 652,41 mét @ 3,0% TREO từ 347,59 mét đến cuối lỗ khoan (EOH), ~700 mét dưới đáy ước tính tài nguyên hiện tại, bao gồm
  • 288 mét @ 3,5% TREO từ 711 mét đến EOH cho thấy khoáng hóa hàm lượng cao hơn ở độ sâu
 • Lỗ khoan kết thúc ở khoáng hóa hàm lượng cao
 • Đoạn cắt ngang mở rộng khoảng 700 mét dọc dưới đáy ước tính Tài nguyên Khoáng sản được báo cáo vào tháng 8 năm 2023
 • Hàm lượng trung bình của các nguyên tố kim loại hiếm thiết yếu neodymi-praseodymi (NdPr) ~18,2% của TREO
 • Ngoài các kết quả từ lỗ khoan sâu thứ hai, kết quả phân tích đã nhận được cho KGKRCDD083 là 325 mét @2,49% TREO và trung bình ~20% NdPr; điều này đã cung cấp thông tin quý giá về ranh giới phía tây chưa được khoan thăm dò của carbonatite, cho thấy quặng khoáng hóa mở rộng xa hơn về phía tây so với suy nghĩ ban đầu (xem hình 3)
 • 2 lỗ khoan sâu được khoan chứng minh tiềm năng khổng lồ của hệ thống carbonatite khoáng hóa Kangankunde vẫn còn mở ở mọi hướng bao gồm độ sâu
 • Chương trình khoan giai đoạn 3 đã bắt đầu và được thiết kế như một chương trình lấp đầy nhằm xác định một phần của ước tính tài nguyên hiện tại dưới dạng tài nguyên Dấu hiệu cho các nghiên cứu khả thi khai thác mỏ
 • Kết quả của hai lỗ khoan sâu sẽ tạo cơ sở cho Mục tiêu Thăm dò sẽ được công bố trong tương lai gần
 • Cập nhật về các dòng công việc Dự án Giai đoạn Một Kangankunde đang chờ xử lý.

Chủ tịch điều hành của Lindian, ông Asimwe Kabunga đã bình luận: “Quy mô của Kangankunde tiếp tục phát triển và điều này đang thu hút sự quan tâm của một số bên tìm cách đảm bảo nguồn cung từ hoạt động Giai đoạn 1 dự kiến của chúng tôi. Trong khi chúng tôi tiếp tục thúc đẩy các cuộc thảo luận với một số bên, nỗ lực của chúng tôi hiện tập trung vào công việc phát triển mỏ với bản cập nhật về tiến độ sắp tới. Mặc dù một số thăm dò bổ sung có thể được bảo đảm tại Kangankunde, điều mà chúng tôi sẽ thực hiện song song với công việc phát triển mỏ, trọng tâm ngay lập tức của chúng tôi là khoan khảo sát để hỗ trợ giai đoạn đầu tiên của việc phát triển mỏ. Chúng tôi đã tiến triển tốt trong dòng công việc này và sẽ báo cáo kết quả khi chúng tôi cập nhật cho cổ đông về phát triển mỏ.”

Giám đốc điều hành của Lindian, Alistair Stephens đã bình luận: “Các kết quả phân tích từ lỗ khoan sâu thứ hai này củng cố tất cả các đặc điểm chính của Kangankunde – khoáng hóa hàm lượng cao nhất quán trên các đoạn cắt ngang rất dày, tỷ lệ NdPr thuận lợi và nồng độ phóng xạ thấp cho vận chuyển. Điểm nổi bật từ lỗ khoan này là khoáng hóa hàm lượng rất cao ở độ sâu, và thực tế là lỗ khoan kết thúc ở độ sâu 1.000 mét trong khoáng hóa vượt quá 3,2% TREO; Điều này bổ sung cho tiềm năng quy mô và chất lượng khoáng hóa của Kangankunde. Chúng tôi sẽ kết hợp các kết quả này vào Mục tiêu Thăm dò dự kiến của Kangankunde.”

SYDNEY, ngày 18 tháng 9 năm 2023 — Lindian Resources Limited (ASX: LIN) (“Lindian” hoặc “Công ty”) xin thông báo nhận được kết quả phân tích từ KGKDD009, lỗ khoan thứ hai trong số hai lỗ khoan trong chương trình khoan thăm dò mở rộng độ sâu Giai đoạn 2, và lỗ khoan KGKRCDD083, tại Dự án Hiếm quản Kangankunde, Malawi.

Các lỗ khoan sâu Giai đoạn 2 này chứng minh quặng khoáng hóa mở rộng dưới phong bì ước tính Tài nguyên Khoáng sản đầu tiên là 261 triệu tấn ở 2,19% TREO (tham khảo ASX phát hành ngày 3tháng 8 năm 2023).

Dự án Tài nguyên Khoáng sản Hiếm quản Kangankunde Trên Ngưỡng Cắt 0,5% TREO

Phân loại Tài nguyên

Tấn

(triệu)

TREO

(%)

NdPr% của TREO**

(%)

Tấn NdPr Chứa*

(triệu)

Tài nguyên Suy đoán

261

2,19

20,2

1,2

Làm tròn đã được áp dụng cho 1,0 triệu tấn và 0,1% NdPr% của TREO có thể ảnh hưởng đến tổng tính toán. Tham khảo ý kiến của người có trách nhiệm * NdPr = Nd2O3 + Pr6O11, ** NdPrO% / TREO% x 100.

KẾT QUẢ KHOAN

Cả hai lỗ khoan được báo cáo trong bản phát hành này đều được lập kế hoạch để kiểm tra các phần mở rộng độ sâu của quặng khoáng. KGKDD009 đã hoàn thành thành công đến độ sâu thiết kế 1.000 mét. KGKRCDD083 dừng lại ở 325 mét do lệch lỗ khoan quá mức. Lỗ khoan này khoáng hóa từ bề mặt và đã cung cấp thông tin quý giá về ranh giới phía tây chưa được khoan thăm dò của carbonatite.

KGKDD009

Lỗ khoan KGKDD009 là một lỗ khoan lõi được khoan từ bề mặt ở phía bắc của mỏ hiếm quản carbonatite Kangankunde. Lỗ khoan được khoan theo phương vị 182 với độ nghiêng -65 độ và được thiết kế để kiểm tra khoáng hóa phía bắc của mỏ xuống độ sâu dọc hơn 1.000 mét dưới bề mặt đỉnh đồi và 700 mét dưới giới hạn độ sâu hiện tại của ước tính tài nguyên khoáng sản. (Hình 1).

Lỗ khoan được khởi động gần đáy đồi Kang