HÀ NỘI, ngày 3 tháng 10 năm 2023 – Jianpu Technology Inc. (“Jianpu” hoặc “Công ty”) (NYSE: JT), một nền tảng độc lập hàng đầu về khám phá và đề xuất các sản phẩm tài chính ở Trung Quốc, hôm nay thông báo rằng công ty đã nhận được một lá thư từ Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE) vào ngày 28 tháng 9 năm 2023, thông báo cho Công ty rằng (i) công ty không đáp ứng các tiêu chuẩn tuân thủ do giá giao dịch của cổ phiếu phụ thuộc Mỹ của Công ty (ADS) và (ii) thời hạn khắc phục áp dụng cho Công ty để tuân thủ trở lại là ngày 28 tháng 3 năm 2024.

Theo quy định 802.01C của NYSE, một công ty sẽ được coi là không đáp ứng các tiêu chuẩn nếu giá đóng cửa trung bình của một chứng khoán như được báo cáo trên băng tổng hợp là dưới 1,00 USD trong một giai đoạn 30 ngày giao dịch liên tiếp. Sau khi được thông báo, công ty phải đưa giá cổ phiếu và giá cổ phiếu trung bình của mình trở lại trên mức 1,00 USD trong thời hạn khắc phục áp dụng sau khi nhận được thông báo. Công ty có thể tuân thủ trở lại bất kỳ lúc nào trong thời hạn khắc phục nếu vào ngày giao dịch cuối cùng của bất kỳ tháng nào trong thời hạn khắc phục, công ty có giá đóng cửa ít nhất 1,00 USD và giá đóng cửa trung bình ít nhất 1,00 USD trong giai đoạn 30 ngày giao dịch kết thúc vào ngày giao dịch cuối cùng của tháng đó. Trong trường hợp vào thời điểm kết thúc thời hạn khắc phục, cả giá đóng cửa 1,00 USD vào ngày giao dịch cuối cùng của thời hạn khắc phục và giá đóng cửa trung bình 1,00 USD trong giai đoạn 30 ngày giao dịch kết thúc vào ngày giao dịch cuối cùng của thời hạn khắc phục không đạt được, NYSE sẽ bắt đầu các thủ tục đình chỉ và hủy niêm yết.

Để giải quyết vấn đề này, Jianpu có ý định theo dõi điều kiện thị trường của các chứng khoán được niêm yết của mình và vẫn đang cân nhắc các lựa chọn của mình.

Về Jianpu Technology Inc.

Jianpu Technology Inc. là một nền tảng mở độc lập hàng đầu về khám phá và đề xuất các sản phẩm tài chính ở Trung Quốc. Công ty kết nối người dùng với các nhà cung cấp dịch vụ tài chính một cách thuận tiện, hiệu quả và an toàn. Bằng cách tận dụng công nghệ độc quyền của mình, Jianpu cung cấp cho người dùng các kết quả tìm kiếm và đề xuất được cá nhân hóa phù hợp với nhu cầu tài chính và hồ sơ cụ thể của mỗi người dùng. Công ty cũng cho phép các nhà cung cấp dịch vụ tài chính tiếp cận và phục vụ khách hàng mục tiêu của họ một cách hiệu quả hơn thông qua các kênh tích hợp và nâng cao khả năng cạnh tranh của họ bằng cách cung cấp cho họ dữ liệu được điều chỉnh, dịch vụ và giải pháp quản lý rủi ro. Công ty cam kết duy trì một nền tảng mở độc lập, cho phép nó phục vụ nhu cầu của người dùng và nhà cung cấp dịch vụ tài chính một cách khách quan. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập http://ir.jianpu.ai.

Tuyên bố an toàn

Thông cáo báo chí này chứa các tuyên bố tiên đoán. Những tuyên bố này được đưa ra theo các điều khoản “an toàn” của Đạo luật Cải cách Tranh chấp Chứng khoán Tư nhân Hoa Kỳ năm 1995. Những tuyên bố tiên đoán này có thể được xác định bằng các thuật ngữ như “sẽ”, “mong đợi”, “dự kiến”, “trong tương lai”, “có ý định”, “kế hoạch”, “tin tưởng”, “ước tính”, “tự tin” và các tuyên bố tương tự. Các tuyên bố không phải là sự kiện lịch sử, bao gồm các tuyên bố về niềm tin và kỳ vọng của Công ty, là các tuyên bố tiên đoán. Các tuyên bố tiên đoán liên quan đến các rủi ro và sự không chắc chắn vốn có. Một số yếu tố có thể khiến kết quả thực tế khác biệt đáng kể so với bất kỳ tuyên bố tiên đoán nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở những điều sau: các mục tiêu và chiến lược của Công ty; sự phát triển kinh doanh, tình hình tài chính và kết quả hoạt động trong tương lai của Công ty; kỳ vọng của Công ty về nhu cầu và chấp nhận thị trường đối với các giải pháp và dịch vụ của mình; kỳ vọng của Công ty về việc duy trì và củng cố mối quan hệ với người dùng, nhà cung cấp dịch vụ tài chính và các bên khác mà Công ty hợp tác; xu hướng, cạnh tranh và chính sách quy định liên quan đến các ngành mà Công ty hoạt động; tình hình kinh tế và kinh doanh nói chung trên toàn cầu và ở Trung Quốc; và các giả định cơ bản hoặc liên quan đến bất kỳ điều nào trong số này.

Để biết thêm thông tin cho nhà đầu tư và truyền thông, vui lòng liên hệ:

Tại Trung Quốc:
Jianpu Technology Inc.
(IR) Liting Lu, Email: IR@rong360.com
(PR) Amanda Hu, Email: Media@rong360.com
Điện thoại: +86 (10) 6242 7068

Christensen
Suri Cheng, Email: suri.cheng@christensencomms.com
Điện thoại: +86 185 0060 8364
Crystal Lai, Email: crystal.lai@christensencomms.com
Điện thoại: +852 2232 3907

Tại Mỹ:
Christensen
Linda Bergkamp, Email: linda.bergkamp@christensencomms.com
Điện thoại: +1 480 353 6648