THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, Việt Nam, 13 tháng 9 năm 2023 – Công ty TNHH Vận tải Toàn cầu Jayud (NASDAQ: JYD) (“Jayud” hoặc “Công ty”), một trong những công ty cung cấp giải pháp chuỗi cung ứng từ đầu đến cuối hàng đầu có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, tập trung vào việc cung cấp các dịch vụ vận tải xuyên biên giới, hôm nay đã công bố việc gia hạn đáng kể Thỏa thuận Dịch vụ Vận tải với Lenovo PC HK Limited (“Thỏa thuận Lenovo”), tăng cường thêm việc cung cấp các dịch vụ hậu mãi vận tải. Thỏa thuận Lenovo đã được gia hạn dựa trên thỏa thuận ban đầu được thực hiện vào tháng 11 năm 2017.

Theo các điều khoản của Thỏa thuận Lenovo, Jayud sẽ tiếp tục cung cấp các dịch vụ vận tải cơ bản cho Lenovo đồng thời mở rộng phạm vi để bao gồm hỗ trợ và dịch vụ hậu mãi mạnh mẽ. Việc nâng cấp này nhằm tăng cường cam kết của Lenovo đối với khách hàng toàn cầu và duy trì vị trí dẫn đầu trong ngành công nghệ. Thỏa thuận này đến vào thời điểm quan trọng, khi Lenovo gần đây đã giành vị trí thứ tám trong Bảng xếp hạng Nhà cung ứng Hàng đầu Gartner năm 2023. Được công nhận là một ngọn hải đăng xuất sắc về chuỗi cung ứng toàn cầu, xếp hạng này là bằng chứng cho sự cống hiến vô song của Lenovo đối với hiệu quả và đổi mới chuỗi cung ứng. Là nhà cung cấp chính trong các giải pháp hậu mãi của Lenovo, Jayud sẽ hỗ trợ quản lý dịch vụ phần vận tải, giám sát việc trả lại và đảm bảo hỗ trợ toàn cầu liền mạch.

Xiaogang Geng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Giám đốc điều hành của Jayud, bình luận: “Chúng tôi rất vinh dự được tăng cường quan hệ đối tác với Lenovo, một nhà lãnh đạo thế giới trong lĩnh vực công nghệ, kiếm được sự tin tưởng của Lenovo vào các dịch vụ hậu mãi vận tải của Jayud. Khi Lenovo tiếp tục leo lên Bảng xếp hạng Nhà cung ứng Hàng đầu Gartner, Jayud tự hào đóng một vai trò quan trọng trong thành công về logistics của Lenovo. Chuyên môn toàn cầu đã được chứng minh, mạng lưới rộng khắp và hệ thống công nghệ hiện đại của Jayud khiến chúng tôi trở thành đối tác lý tưởng để hỗ trợ sứ mệnh của Lenovo. Từ việc đảm bảo vận chuyển hiệu quả các sản phẩm và linh kiện công nghệ đến việc cung cấp các giải pháp hậu mãi toàn diện, thỏa thuận mở rộng của chúng tôi là minh chứng cho mối quan hệ làm việc chặt chẽ giữa các tổ chức của chúng tôi kể từ năm 2017. Chúng tôi mong muốn thúc đẩy tầm nhìn chung của chúng tôi về việc cung cấp dịch vụ xuất sắc và phạm vi toàn cầu.”

Về Công ty TNHH Vận tải Toàn cầu Jayud

Công ty TNHH Vận tải Toàn cầu Jayud là một trong những công ty cung cấp giải pháp chuỗi cung ứng từ đầu đến cuối hàng đầu có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, tập trung vào các dịch vụ vận tải xuyên biên giới. Có trụ sở chính tại Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty được hưởng lợi từ những lợi thế địa lý độc đáo khi cung cấp mức độ hỗ trợ cao cho vận tải đường biển, đường không và đường bộ. Công ty đã thiết lập một mạng lưới hoạt động toàn cầu với các cơ sở hạ tầng logistics tại các trung tâm vận tải chính ở Việt Nam và trên toàn thế giới, với dấu chân tại 12 tỉnh thành ở Việt Nam đại lục và 16 quốc gia trên sáu châu lục. Jayud cung cấp một loạt các dịch vụ giải pháp chuỗi cung ứng xuyên biên giới toàn diện, bao gồm dịch vụ tiền vận, quản lý chuỗi cung ứng và các dịch vụ giá trị gia tăng khác. Với năng lực dịch vụ mạnh mẽ và năng lực nghiên cứu và phát triển các hệ thống CNTT độc quyền, Công ty cung cấp các giải pháp logistics được tùy chỉnh và hiệu quả cao và phát triển các mối quan hệ khách hàng lâu dài. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web của Công ty: https://ir.jayud.com.

Tuyên bố Tiên đoán

Một số tuyên bố trong thông cáo báo chí này là những tuyên bố tiên đoán. Những tuyên bố tiên đoán này liên quan đến các rủi ro và sự không chắc chắn đã biết và chưa biết và dựa trên các kỳ vọng hiện tại của Công ty và các dự báo về các sự kiện trong tương lai có thể ảnh hưởng đến tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, chiến lược kinh doanh và nhu cầu tài chính của Công ty, bao gồm kỳ vọng rằng Đợt Chào bán sẽ được hoàn thành thành công. Các nhà đầu tư có thể xác định các tuyên bố tiên đoán này bằng các từ hoặc cụm từ như “có thể”, “sẽ”, “kỳ vọng”, “dự đoán”, “nhằm”, “ước tính”, “dự định”, “kế hoạch”, “tin tưởng”, “có khả năng” hoặc các biểu thức tương tự khác. Công ty không có nghĩa vụ cập nhật hoặc sửa đổi công khai bất kỳ tuyên bố tiên đoán nào để phản ánh các sự kiện hoặc hoàn cảnh xảy ra sau đó, ngoại trừ trường hợp pháp luật yêu cầu. Mặc dù Công ty tin rằng các kỳ vọng được thể hiện trong các tuyên bố tiên đoán này là hợp lý, Công ty không thể đảm bảo rằng các kỳ vọng đó sẽ chính xác, và Công ty cảnh báo các nhà đầu tư rằng kết quả thực tế có thể khác biệt đáng kể so với các kết quả dự kiến và khuyến khích các nhà đầu tư xem xét các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến kết quả trong tương lai của Công ty trong bản đăng ký và các tài liệu khác mà Công ty nộp cho SEC.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH Vận tải Toàn cầu Jayud
Bộ phận Quan hệ Nhà đầu tư
Email: ir@jayud.com  

Liên hệ Quan hệ Nhà đầu tư:
Matthew Abenante, IRC
Chủ tịch
Công ty Quan hệ Nhà đầu tư Chiến lược, LLC
Điện thoại: 347-947-2093
Email: matthew@strategic-ir.com